Tijdig onderhoud, optimale prestatie

Wij helpen u bij het verplichte onderhoud

VanLien/ABB Noodverlichting wijst veilig de weg met kwalitatief hoogstaande oplossingen. Beschadigingen, ouderdom of invloeden vanuit de omgeving kunnen de kwaliteit echter aantasten. Vervang de onderdelen daarom op tijd. Zo verzekert u de betrouwbaarheid van armaturen en gebouwveiligheid.

Uw noodverlichtingsinstallatie heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Logisch, want net als bijvoorbeeld uw auto of cv-installatie wordt ook noodverlichting ouder. Met tijdig onderhoud blijft uw noodverlichtingsinstallatie optimaal presteren.

Onderhoud aan noodverlichtingsinstallatie is wettelijk verplicht. Onderhoud staat onder andere beschreven in de volgende wetgeving, normering en publicatie:.

  • Burgerlijk wetboek: De zorgplicht van de werkgever richt zich op de veiligheid van de werkomgeving. In het kader hiervan moet de werkgever de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer tijdens het werk schade lijdt. De werkgever voorkomt eventuele schadeplicht als hij aantoont dat de zorgplicht is nagekomen of dat de schade komt door bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer.
  • Artikel 1.16 van Bouwbesluit 2012 specifieert de zorgplicht voor aanwezige installaties om onveilige situatie te voorkomen. Functioneren, doelmatig beheer, onderhoud en controle van de installaties vallen hieronder.
  • De norm NEN-EN-50172 geeft toelichting op inspectie, onderhoud en logboek.
  • ISSO-publicatie 79: inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties omschrijft hoe inspectie en onderhoud de functionaliteit van de installatie waarborgen.
  • NVFN kennis- en praktijkbladen (NVFN kennis- en praktijkbladen - NVFN)
  • NVFN certificatieschema noodverlichtingsinstallaties (NVFN certificatieschema)


Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Lian wijst de weg
Select region / language