Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

U kunt deze pagina bekijken in:

Normering

Hieronder een overzicht van de relevente Europese en Nederlandse normen.

NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek - noodverlichting
Deze norm definieert lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. De NEN-EN 1838 biedt concrete en heldere eisen omtrent omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodverlichtingsinstallatie en dient te worden gelezen in samenhang met het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet.

NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen - veiligheidskleuren en -tekens - geregistreerde veiligheidstekens
Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en -kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en gaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding. Sinds begin 2013 is de Nederlandse norm NEN 6088 komen te vervallen en opgegaan in de NEN 3011, welke verwijst naar de NEN-EN-ISO 7010.

NEN-EN 50172: Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
In deze norm wordt gedefinieerd: het opstellen van een noodverlichtingsplan, het uitvoeren van inspectie en onderhoud en het aanleggen van het logboek. Deze norm dient te worden gelezen in samenhang met de NEN-EN 1838 en de NEN-EN-ISO 7010.

NEN-EN 50171: Centrale voedingssystemen
In deze norm zijn de producttechnische eisen vastgelegd waaraan de centrale noodverlichtingsvoedingssystemen moeten voldoen. Deze norm wordt als uitgangspunt gebruikt door keuringsinstanties. 

NEN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen - verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
In deze norm zijn de producttechnische eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen. Deze norm wordt als uitgangspunt gebruikt door geaccrediteerde keuringsinstanties zoals de DEKRA (voorheen KEMA). De norm eist bijvoorbeeld dat armaturen moeten voldoen aan de 850o glow-wire test (vlamdovendheid).

NEN 1010: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
Ook de NEN 1010 stelt eisen waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen. Naast vluchtwegverlichting eist de NEN 1010 ook noodverlichting voor zogenaamde kirieke ruimten.

NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages
Geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen en parkeer- en stallingsgarages voor personenauto's. Eist onder andere noodverlichting bij onder andere nooduitgangen en specifieke LUTO (licht uit tekst onzichtbaar) armaturen die in werking treden bij gasdetectie.

Naast deze normeringen zijn er een aantal Nederlands voorschriften die op noodverlichting van toepassing zijn, zoals: ISSO publicatie 79 (inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties publicatie 79.1 (ontwerpen en installeren van noodverlichtingsinstallaties en vluchtrouteaanduiding voor gebouwen).