Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Selektive hovedstrømsautomater – SMCB-er

Makeløs ytelse som møter høye kundekrav

Selektive hovedstrømsautomater er kretsbrytere for overbelastnings- og kortslutningsvern i elektriske installasjoner.
De gir fullstendig selektivitet i nedstrøms automatsikringer, og fremragende selektivitet i oppstrøms verneinnretninger, på grunn av unik, strømbegrensende selektivitet.

Selektive hovedstrømsautomater passer for vern av distribusjonskretser, og er den ideelle løsningen for alle energidistribusjonssystemer med maksimale krav til tilgjengelighet, så som datasentre, sykehus, kontorbygg, osv.


Siden selektive hovedstrømsautomater er laget for overspenningskategori IV og har isoleringsfunksjon, er de tiltenkt brukt i alle hovedfordelingsskap eller målertavler, som hovedvern og isoleringsenhet. ABB selektive hovedstrømsautomater er linjeuavhengige, uten tilknytning til en ekstern strømforsyning eller en nøytral leder.

Hovedfordeler

  • Fullstendig selektivitet i nedstrøms automatsikringer,
  • Fremragende selektivitet i oppstrøms verneinnretninger, på grunn av unik, strømbegrensende selektivitet,
  • For bruk som hovedisolerende enhet.

Hovedfunksjoner

  • Separate produktsortimenter for DIN-skinnemontering eller direkte samleskinnemontering
  • Tilgjengelig i alle vanlige pol-varianter (1P, 2P, 3P, 4P) og også som 3-polet blokk med enkeltpolutløser
  • Utkoblingskarakteristikk, selektiv og K selektiv
  • Relevante produktstandarder: VDE 0641-21, IEC/EN 60947-2, GB 24350

Are you looking for support or purchase information?

Høydepunkter

 

Produktoversikt

S750

S750 selektive hovedstrømsautomater for direkte montering på 40 mm 4-/5-polede strømskinnesystemer, E-klasse, 16 – 63 A, 1-polet og 3-polet blokk

S750DR

S750DR er selektive hovestrømsautomater for direkte montering på 35 mm DIN-skinner, E- og K-karakteristikker, 16-63 A, 1- til 4-polet, 3-polet blokk

S700

S700 selektive hovedstrømsautomater for direkte overflatemontering, 40 eller 60 mm samleskinnemontering og 35 mm DIN-skinne via adaptere, E- og K-karakteristikk, 10-100 A, 1- til 4-polet, med AUX (ekstrautstyr)

 

Produkter og dokumentasjon

Product browser
Documentation
Loading documents