Global site

Overspenningsvern for datalinjer

Datalinjevern overspenningsvern TC


Overspenningsvernet – OVR TCD SPD-er til for finbeskyttelse av telefonisk utstyr, IT-utstyr og BUSS-systemer koblet til lavspente signalledninger.

Hovedfordeler

  • Overspenningsvern i TC-familien gir pålitelig overspenningsvern til datalinjenettverk for datasentre, vannbehandlingsinstallasjoner eller vindturbinanlegg.
  • Med RJ45-kontaktene blir det mulig med en fleksibel og enkel installasjon
  • Patroner kan fjernes og byttes når levetid nærmer seg slutt, mens kontaktene fortsatt gjenbrukes.

Hovedfunksjoner

  • Utladingskapasitet: 10 kA i 8/20
  • Laststrøm 140 mA
  • Fra 6V to 200 VDC.

Are you looking for support or purchase information?

 

Produkter og dokumentasjon

Documentation
Loading documents