Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

OTDC 800...1 600 A

Brytere for kraftkrevende fotoelektriske applikasjoner

Med utvidelsen av OTDC-serien til høye strømmer opptil 1 600 A, 1 000 VDC, IEC og 1 000 A, 1 000 VDC, UL98B, oppfyller ABB nå etterspørselen og behovene for kraftige invertere og kombinasjoner.


Highvoltage      Kraftkrevende applikasjoner
     
Store invertere krever høytytende DC-frakoblingsenheter for å isolere
      systemet fra DC-siden på en pålitelig måte. Den store OTDC-en utvider ABBs dedikerte
      DC-bryter-tilbud opptil 1 600 ampere, og leverer en robust bryterløsning for de største
                        PV-applikasjonene. De fotoelektriske installasjonene er designet for lang levetid.

Performance      Ytelse
      
Pålitelig praktisk ytelse er kritisk, og optimalisering av den kritiske strøm-
      ytelsen sikrer pålitelig drift, kvalitet og ytelse på tvers av alle mulige
      strømnivåer. Dette fører til pålitelig, sømløs 1 000 V bryterfunksjon helt
                       fra 0 til 1 600 A i hele levetiden til det fotoelektriske anlegget.

Safety      Høyere sikkerhet
      I fotoelektriske applikasjoner med høye spenningsnivåer kan langvarige lysbuer utgjøre
      en svært reell brannfare for brytere ved de relativt lave, kritiske strømmene. For OTDC
      er alle kritiske strømmer kartlagt og eliminert, og driften
                       er kontrollert. Den praktiske sikkerheten til personell og utstyr bringes til
                       neste nivå.

Verktøy og kundestøtte (OTDC 800...1 600 A)

Tilknyttede produkter