Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Ekip UP

Utnyttelse av våre digitale innovasjoner

Ekip UP er en digital lavspenningsenhet som kan overvåke, verne og styre neste generasjons anlegg. Takket være den innebygde programvarebaserte funksjonen er Ekip UP enheten som digitaliserer ytelsen til anlegget. Ekip UD deler alle de elektroniske løsningene til alt-i-ett-plattformen og utfyller økosystemet slik at det passer til alle markedsmuligheter.
Resultatet er en enhet som passer til alle de forskjellige applikasjonene, inkludert all nødvendig funksjonalitet uten behov for eksterne tilleggsenheter.

Ekip UP kan på best mulig måte:

  • Oppdatere det gamle anlegget med den nyeste innovasjonen på rasket mulig måte.
  • Oppdatere anlegget og få mer funksjonalitet for å dekke alle muligheter.
  • Forbedre målingene og muliggjøre energistyringsfunksjoner.
  • Laste opp  - målinger og aktivere funksjon for energiadministrasjon
  • Maksimal Oppetid takket være enkel idriftsetting uten innvirkning på tavledesign.

Høydepunkter

Finn ut mer

Produkt- og dokumentvelger

Tilknyttede produkter