Netsoverrvåkningsreléer

Pålitelig overvåking av nettmating

Multifunksjonelle overvåkingsreléer for nettmating i CM-UFD serien er utviklet for å overvåke flere nettparametere ved innmating av kraft til det offentlige nettet.
Hensikten er å koble ut en seksjonsbryter, koblet mellom distribuert nett og offentlig nett, for å koble den fra i tilfelle problemer (f.eks. ustabilt nett), feil eller vedlikehold i nettet.

Ulike overvåkingsfunksjoner kan konfigureres via displayet i front, som for eksempel 10-minutters gjennomsnittsverdi, sanntid over- og underspenning samt over- og underfrekvens.


  Hovedfordeler

  • Sikker og pålitelig overvåking av alle viktige nettparametere
  • Maksimal oppetid på nett øker inntektene
  • De nyeste godkjenningene gjør at installasjonen samsvarer med de lokale standardene for nettmating

  Hovedfunksjoner

  • Overvåking av spenning og frekvens i en- og trefasenett (2-leder, 3-leder eller 4-leder AC-systemer)
  • 10-minutters gjennomsnittsverdi i overvåkning
  • ROCOF (endringsfrekvensen av frekvens)-overvåking konfigurerbar
  • Konfigurerbar deteksjon av vektorskifte
  • Feilminne for opptil 99 oppføringer (inkl. årsaken til feil, målt verdi, relativt tidsstempel)
  • Passordbeskyttelse

  Are you looking for support or purchase information?

  Produkter og dokumenter

  Products
  Documents
  Loading documents
  Select region / language