Isolasjonsovervåkingsreléer

Pålitelig isolasjonsovervåking i IT-systemer

Isolasjonsovervåkingsreléer i CM-IWx serien sørger for kontinuerlig isolasjonsovervåking av et IT-system.

Enhetene gjenkjenner isolasjonsfeil ettersom de utvikler seg, og utløses umiddelbart hvis verdien har falt under den innstilte nedre grenseverdi (1-200 kOhm). 
Dette sikrer pålitelig drift av systemet, og forhindrer driftsavbrudd forårsaket av andre, mer alvorlige isolasjonsfeil som kan føre til kortslutningsutløsning av hovedbryter.

Hovedfordeler

  • Reduksjon av nedetid
  • Sikker og pålitelig drift
  • Lett å installere

Hovedegenskaper

  • Overvåking av systemspenninger opp 1000 V DC og 690 V AC
  • Overvåking av avledningskapasitansen opp til 2000 µF
  • Alle slags systemer kan overvåkes: 2-leder, 3-leder, 4-leder samt batterisystemer
  • Prognostisk måleprinsipp
  • Konfigurerbar ikke-flyktig feillagring

Are you looking for support or purchase information?

Produkter og dokumenter

Product browser
Documents
Loading documents
Select region / language