Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

DX1xx ekspansjonsmoduler
Ekspansjon av I/O med UMC100

Disse modulene gir ekstra digitale innganger, samt reléutganger, pluss en analog utgang.
Inngangene er lett konfigurerbare som alarm- eller varselinnganger uten programmering, med konfigurerbar forsinkelse og testmeldinger som vises på kontrollpanelet.
Alle I/O-ene er fullt tilgjengelige med styresystemet og programmerbar logikk.
Enkel 2-leders terminering til UMC100 gir fleksibel montering med inntil 3 meters avstand.
DX111 gir inndata for 24 V D.
DX122 gir innganger for 110 / 230 V AC

 

Hovedfordeler

  • Alle nødvendige I/O-er i én boks
  • Fleksibel montering i MCC

Hovedfunksjoner

  • 6 digitale innganger, 24 V DC eller 120 / 230 V AC
  • 4 reléutganger
  • 1 analog utgang med konfigurerbart rekkevidde 0…10 V, 0/4…20 mA
  • Enkel 2-kabels forbindelse til UMC100

Are you looking for support or purchase information?

Produkter og dokumenter

Products
Documents
Loading documents