Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

CEM11
Jordfeilsensor

Faktisk nesten alle motorer i industrielle anvendelser er beskyttet mot overbelastning med TOL-er, EOL-er eller intelligente kontrollenheter som UMC22/UMC100. Ytterligere overvåking med PTC forbedrer beskyttelse mot overtemperatur.

Jordfeil er en annen viktig grunn til motorødeleggelser (når beskyttelsestiltakene over brukes).
CEM11-enheten overvåker om summen av strømmer som går gjennom den er null (sumstrøm=0). Dersom summen er null er det ingen lekkasjestrøm (feilstrøm til jord).

Den kan brukes i motortilførsler for å påvise lekkasjestrømmer/jordfeil, forårsaket for eksempel av feil i isolasjon.
Hvis den gjenværende strømmen er over en justert grenseverdi endres utgangssignalet fra CEM11. Påvisning av jordfeil kan brukes til å stoppe motoren for å forhindre ytterligere skade, eller for å varsle vedlikeholdspersonell om at det trengs vedlikehold

Hovedfunksjoner

  • Med bare fire produkter dekkes et stort område av jordfeilfunksjoner (80 mA – 13,6 A)
  • Enkel jordfeiljustering med en dreiebryter, inkludert testposisjon
  • Utgangen fingerer lignende en kontakt, og kan styre en inngang som oppfyller IEC61131-2 kravene for 24 V-signaler (f.eks digitale innganger til UMC-er)
  • Fleksible monteringsmuligheter på DIN-skinne (langs siden eller kryss-side, ikke alle typer) eller med skruer/klips

Are you looking for support or purchase information?

Produkter og dokumenter

Products
Documents
Loading documents