Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

PBDTM
Device Type Manager for UMC

ABB Asset Vision Basic som FDT rammeapplikasjon, sammen med DTM (Device Type Manager) er et omfattende verktøy for enkel parametrisering og programmering av UMC100, samt alle apparater som er utstyrt med DTM.

Den gjør det mulig å programmere konfigurasjoner, opp/nedlasting, lese ut diagnostiske data, og – hvis konfigurert – til og med styre UMC100 – enten sentralt via styresystemet, via feltbussen eller direkte i felt i starterskapet.

Det klare grensesnittet muliggjør enkel konfigurasjon av alle parametre og feiltekster som kreves for kontrollstasjonen.

Ved å gjøre det, støtter det grafiske displayet deg med meldinger og ved å sjekke dataene.


Hovedfunksjoner

  • All nødvendig programvare er på én enkelt CD
  • Applikasjonsredigering er også inkludert
  • Programvaren fungerer med WIN XP, Win7 32/64 bit

Are you looking for support or purchase information?

Produkter og dokumenter

Products
Documents
Programming
Loading documents

For spesielle anvendelser kan det en optimalt tilpasset kontrollfunksjon ned redigeringen integrert i DTM-en. Du har et omfattende bibliotek for funksjonsblokker tilgjengelig til dette formålet. Tilgang til alle de eksisterende variablene er mulig i UMC100 og
utvidelsesmodulene. Kommentarer kan settes inn vilkårlig.
Alle styrefunksjonene som er integrert i UMC100 er tilgjengelige som maler, er enkle å tilpasse til kravene. Det er mulig å lage ditt eget bibliotek med spesielle kontrollfunksjoner for import/eksport av slike maler.

PBDTM CD-en inneholder alle de nødvendige enhetsdriverne, samt Asset Vision Basic rammeprogramvaren.