Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

AF 4-polede kontaktorer

Sikre oppetiden, og optimaliser beholdningen med AFs nyeste teknologi, opp til 2650 A.

Med AF-teknologi som standard, etablerer AF-kontaktorer en ny industristandard.

Den elektronisk kontrollerte spolen gir flere fordeler i forhold til konvensjonelle alternativer, og sammen med ABBs brede produkttilbud, blir det optimal konfigurasjon, hver eneste gang.

Hovedfordeler
  • Optimaliser logistikken og kutt ned på administrasjonskostnadene med færre produktvarianter å håndtere
  • Få tilgang til global støtte, og bruk de samme produktene i alle deler av verden
  • En reduksjon av energiforbruket til spolen på 80 %
  • Sikre oppetiden din ved at AF-teknologien forbikobler spenningsfall og dropp.

Hovedegenskaper
  • Opp til 1000 A, 690 V AC-1 og 540 A, 600 V generell bruk
  • Bare 4 spoler dekker 24 V – 500 V AC og 20 V DC – 500 V DC
  • Innebygget overspenningsvern
  • Speil og mekanisk koblede kontakter
  • Tilbehør som er enkelt i bruk med «snap-to-connect»-funksjon.

 

Are you looking for support or purchase information?

Høydepunkter

Produkter og dokumenter

Product browser
Documents
Loading documents