Gniazdo z zabezpieczeniem różnicowo prądowym

Idealne rozwiązanie do ochrony przed prądem stwarzającym zagrożenie dla życia

Prąd jest potrzebny, ale także bardzo niebezpieczny. W wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, przydaje się gniazdo z wyłącznikiem prądu upływowego. W razie potrzeby odcina ono prąd w przeciągu milisekund.

Prąd stwarzający zagrożenie dla życia może powstać np. w wyniku uszkodzenia przewodów, wilgoci lub wadliwych urządzeń. W razie konieczności wyłącznik prądu upływowego izoluje napięcie w gnieździe w sposób natychmiastowy i niezawodny. Gniazdo jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w kuchniach, pokojach dziennych, piwnicach i ogródkach. Jeżeli sieć elektryczna w domu nie jest przystosowana do montażu centralnego wyłącznika różnicowoprądowego, takie gniazdo stanowi idealne rozwiązanie, ponieważ spełnia funkcję zabezpieczenia bez konieczności modernizacji całej sieci elektrycznej. 
Główne korzyści
  • Łatwa zmiana sposobu montażu z powierzchniowego na wpuszczany
  • Ochrona przed niebezpiecznym dla życia prądem
  • Bezpieczna obsługa, ponieważ po uruchomieniu jedynie gniazdo jest pozbawione napięcia, a nie cały obwód elektryczny

Cechy charakterystyczne

  • Wariant montowany powierzchniowo jest również dostępny w wersji ze stopniem ochrony IP44
  • Wyposażone we wbudowaną przesłonę spełniającą wymogi normy VDE 0664
  • Przepisy dotyczące montażu Niemieckiego Instytutu Normalizacji (DIN) VDE 0100

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language