Monitorowanie

System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ stanowi rozwiązanie pierwszego poziomu do zarządzania energią oparte o wstępnie skonfigurowany widget. Ciekawie wykonany interfejs użytkownika oraz intuicyjne, błyskawiczne udostępnianie danych pomaga użytkownikom uzyskać najistotniejsze informacje dotyczące zakładu.

Informacje na temat jednej lub kilku lokalizacji są przetwarzane w celu wyświetlania zestawień dotyczących zużycia energii oraz trendów w zakresie zakładowej generacji mocy.

Informacje dotyczące obciążenia energetycznego są dostępne natychmiast — od głównego zasilacza aż do najmniejszej gałęzi odbiorczej w systemie elektrycznym.

Użytkownicy mogą uzyskać szczegółowe dane na temat wydajności systemu elektrycznego poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania mocy, trendów dotyczących szczytów, współczynnika mocy oraz informacji na temat jakości mocy. 

System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ oznacza łatwiejsze i lepsze zarządzanie systemem rozdziału mocy niskiego napięcia.

Użytkownicy mogą tworzyć wykresy lub zestawienia środków trwałych i łączyć je z danymi w postaci cyfrowej. Ponadto użytkownicy mogą przesyłać niestandardowe schematy, zdjęcia i rysunki techniczne rozdzielnic i tablic synoptycznych instalacji. Podobnie jak w mediach społecznościowych obrazy takie mogą mieć formę interaktywną dzięki wykorzystaniu znaczników.

Użytkownicy mogą obecnie w dowolnym czasie uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych im informacji dotyczących monitorowanych urządzeń, takich jak:

  • Stan urządzeń
  • Obecność alarmów lub zakłóceń w pracy
  • Parametry ogólne, np. typ urządzenia, numery seryjne i parametry znamionowe
  • Informacje dotyczące konserwacji, np. ostatnio wykonywane czynności serwisowe, stopień zużycia styków, liczba wyłączeń itp.
  • Dane dotyczące elektroniki, np. wersji oprogramowania czy przekaźników
  • Bezpośrednie łącza do powiązanej dokumentacji i podręczników ABB
     

Pozostałe cechy i funkcje

Select region / language