Sterowanie

System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ wspiera klientów nie tylko w identyfikowaniu obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień, ale także w zdalnym wdrażaniu skutecznych strategii sterowania szczytami mocy, zarządzania energią i zastosowaniami związanymi z reagowaniem na zapotrzebowanie.

Współpraca między systemem sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ i sterownikiem zasilania Emax 2 w ramach sterownika mocy sprawia, że odbiornikami energii można zarządzać zdalnie w prosty i precyzyjny sposób. Użytkownicy mogą zdalnie określać swoje zapotrzebowanie na moc w okresach tygodniowych, dziennych lub godzinowych. Program odstawiania i ponownego podłączania odbiorników niepriorytetowych dzięki ograniczeniu zapotrzebowania gwarantuje uniknięcie kar i uzyskanie oszczędności. 

Centrum alarmów udostępnia użytkownikom układ alarmowy dla instalacji. Użytkownicy mogą dostosowywać ustawienia alarmów do swoich potrzeb i ustalonego planu interwencji. Dodatkowo kluczowi pracownicy mogą szybko podejmować działania, gdy jest to konieczne, ponieważ otrzymują powiadomienia za pomocą wiadomości tekstowych i/lub wiadomości e-mail. W ten sposób system sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ pozwala w dowolnym czasie skontrolować pracę systemów elektrycznych, zidentyfikować zakłócenia i działać aktywnie w celu przywrócenia pełnej wydajności systemu.

Pozostałe cechy i funkcje

Select region / language