Kierownicy zakładów energetycznych

Czas reakcji wynoszący 1 minutę — zawsze i wszędzie

System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ udostępnia pełne informacje dotyczące instalacji dzięki intuicyjnemu, ciekawie zaprojektowanemu interfejsowi użytkownika. W rezultacie platforma wspiera kierowników zakładów, energetyków i pracowników, zwiększając wydajność ich pracy, usprawniając utrzymanie systemów i obniżając koszty.

Dzięki zaawansowanym funkcjom pobierania danych i alarmów kierownicy zakładów i pracownicy mogą zdalnie nadzorować pracę systemu elektrycznego i przeprowadzać diagnostykę systemu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie. Gwarancja niezawodnej pracy instalacji i prostsze zarządzanie.

 


Niezawodność za niższą cenę
Gwarancja ciągłości pracy zakładu dzięki stałemu nadzorowi i pozyskiwaniu danych z systemu. W przypadku zakłócenia pracy użytkownik otrzymuje alarmy i powiadomienia, tak by mógł podjąć działanie, niezwłocznie określić czynności konieczne do wykonania i błyskawicznie przywrócić wydajną pracę systemu.

Prostsze procedury robocze, mniej dokumentów
W trybie ciągłego monitorowania pracy wielu lokalizacji wystarczy jeden technik ds. utrzymania ruchu, aby zarządzać kilkoma instalacjami jednocześnie. Uzyskuj w łatwiejszy sposób dostęp do danych historycznych systemu elektrycznego i bez problemu korzystaj z potrzebnej dokumentacji technicznej. Prowadź cyfrowy rejestr swoich aktywności i twórz harmonogramy pracy w szybki i łatwy sposób. Wyeliminuj niepotrzebne czynności zapobiegawcze i skróć czas potrzebny na serwisowanie instalacji o 40%.

Faktyczne zarządzanie środkami trwałymi i energią
Przejmij kontrolę nad systemem i za pomocą kilku kliknięć wdrażaj strategie zarządzania mocą z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, aby zaoszczędzić do 30% kosztów energii. Pozyskuj dane z systemu do tworzonych raportów za pomocą jednego lub dwóch kliknięć. Monitoruj pracę systemu elektrycznego, aby uniknąć kar za niską jakość dostarczanej energii. System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ sprawia, że wszystko staje się możliwe i nie wymaga złożonych operacji.

Od zapobiegania do prognozowania
Działaj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ wyposażony jest w funkcję stałej diagnostyki urządzeń w ramach systemu elektrycznego, co pozwala zastąpić konserwację zapobiegawczą tzw. konserwacją prognozowaną. Analizy w czasie rzeczywistym i inteligentne usługi pozwalają uniknąć usterek i kosztów związanych z niepotrzebną konserwacją zapobiegawczą oraz kontrolami sprzętu, dając oszczędności na poziomie 30%.

Sprawdź także korzyści dla:

Select region / language