Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Budynki publiczne


Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, budynki rządowe i sektora publicznego są pod presją, aby stać się liderami w osiąganiu celów efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej (UE). Budynki będące własnością publiczną lub zajmowane przez władze publiczne stanowią około 10–12% powierzchni zasobów budowlanych UE (źródło: eurosaiop).

ABB Cylon pomaga budynkom rządowym w osiągnięciu oszczędności w zakresie efektywności energetycznej dzięki inteligentnym sterownikom systemów HVAC, elastycznemu sterowaniu oświetleniem i możliwości dołączenia pomocniczych usług budowlanych. W połączeniu z informacjami o warunkach panujących w budynku w czasie rzeczywistym oraz zaawansowanym zarządzaniem energią, które analizuje zużycie energii i docelowe oszczędności w budynku, umożliwia poprawę efektywności energetycznej i ciągłe użytkowanie budynków.

Prawidłowo uruchomiony, zamontowany i zarządzany system zarządzania energią w budynku może przynieść do 39% oszczędności energii w biurach, 34% w szkołach, 18% w szpitalach itd., co skutkuje realnymi i znacznymi oszczędnościami środków publicznych.

Budynki rządowe mogą zaoszczędzić znaczne koszty mediów dzięki montażu inteligentnych rozwiązań ABB Cylon dla budynków, które skutecznie zarządzają systemami HVAC i oświetleniem, największymi odbiornikami energii elektrycznej w nowoczesnych budynkach, oraz zapobiegają odchyleniom zużycia energii w budynku do 20% rocznie poprzez ciągłe monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii za pomocą narzędzi zarządzania energią ABB Cylon.

Przegląd rozwiązań


Cechy rozwiązania

Elastyczność

 • Szeroki wybór najnowocześniejszych sterowników polowych BACnet (IP i MS/TP) do kontroli HVAC oraz systemów mechanicznych i instalacji elektrycznych w budynku, w tym wind, systemów bezpieczeństwa (systemach dostępu za pomocą kart i CCTV), systemów bram parkingowych i innych rozwiązań.

 • Kontrola dostępu i monitorowanie zużycia energii w dowolnym czasie i miejscu za pomocą inteligentnych urządzeń z dostępem do Internetu.
 • Automatyczne tworzenie harmonogramów dla stref w budynku z zastosowaniem narzędzi Microsoft® Outlook, Google® Calendar lub Apple® iCal. Po prostu zarezerwuj pokój. a strefa zaplanuje się sama.

 • W całej serii urządzeń ABB Cylon wykorzystano technologię UniPut™ I/O zapewniającą elastyczną konfigurację punktów i zmianę strategii, co minimalizuje koszty zmian projektowych nawet na późnych etapach uruchomienia.

 • Funkcje rejestrowania danych i alarmowania umożliwiają rejestrację danych z liczników energii i usprawnienie kontroli zarządzania energią.

 • Bezpieczny, internetowy, łatwy w obsłudze interfejs graficzny daje możliwość kontroli i nadzoru nad obiektem w czasie rzeczywistym, a zmiany są wprowadzane i stosowane natychmiastowo.

Łatwość integracji

 • Rozwiązanie oparte na otwartym protokole i wspierające interoperacyjność
 • BACnet/IP, BACnet MS/TP
 • Modbus TCP i Modbus RTU


ABB Cylon dostarcza połączone rozwiązania sterowania budynkami i zarządzania energią inżynierom konsultantów i właścicielom budynków za pośrednictwem naszej globalnej sieci zatwierdzonych integratorów systemów.

Kiedy połączysz wysoce solidną, niezawodną i elastyczną gamę produktów CBLine ABB Cylon z naszą wiedzą w zakresie zarządzania energią SaaS, otrzymasz zaawansowane, odgórne rozwiązanie do zarządzania energią, które naprawdę spełnia Twoje zobowiązania i cele w zakresie efektywności energetycznej.

Dzięki kompatybilności wstecznej wbudowanej w konstrukcję naszych produktów, która umożliwia bezproblemową modernizację systemów starszych niż 10 lat, możesz mieć pewność, że Twoja inwestycja w system zarządzania energią budynku ABB Cylon jest bezpieczna.

Skalowalność

Rozwiązania ABB Cylon dla inteligentnych budynków obejmują elastyczne aplikacje do sterowania obiektami dla małych i dużych systemów zarządzania budynkami. Nasze wysoce elastyczne i łatwe w rozbudowie rozwiązania gwarantują również spójność przy stopniowej modernizacji starszych instalacji i nowych budynków.

 • ASPECT® – technologia zarządzania budynkami z obsługą sieciową

 • System zarządzania budynkiem INTEGRA™ oparty na infrastrukturze Niagara Framework®

Korzyści z rozwiązania

ABB Cylon dostarcza skalowalne, front-endowe rozwiązania do zarządzania budynkami, otwarte protokoły sterowania budynkami i oparte na chmurze narzędzia do analizy energetycznej, które zaspokajają potrzebę efektywności energetycznej w każdym budynku.

Cylon może pomóc w zintegrowaniu inteligentnych rozwiązań budowlanych z planowaniem nowych obiektów, modernizacją istniejącej lokalizacji lub modernizacją obecnych systemów w sposób optymalizujący zwrot z inwestycji.

Korzyści dla klienta

Dowiedz się więcej