Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Szpitale


Zapewnienie środowiska, które służy dobremu samopoczuciu i komfortowi pacjentów oraz świadczeniu ogólnych usług medycznych, stawia wyjątkowe wymagania w zakresie zużycia energii w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej.

Aż 30% energii zużywanej w szpitalach jest wykorzystywane niepotrzebnie. Biorąc pod uwagę, że energia stanowi około 50% budżetu placówki opieki zdrowotnej, szpitale mogą radykalnie obniżyć koszty eksploatacji poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii. (źródło: EPA)

Rodzina produktów ABB Cylon wyróżnia się elastycznością w zakresie zmiany strategii i maksymalnym wykorzystaniem sterowania oraz idealnym dostosowaniem do zmieniających się wymagań placówek służby zdrowia. Nasze narzędzie do zarządzania energią zapewnia kontrolę nad zużyciem energii oraz generuje alerty i alarmy i przesyła je do zespołu zarządzającego obiektem w przypadku wykrycia nieprawidłowości, co pozwala ww. zespołom na zapewnienie spójność usług przy jednoczesnym zarządzaniu zużyciem energii i kosztami.

Ponieważ zaawansowane potrzeby i wydłużony czas pracy prowadzą do wysokiego zużycia energii w większości szpitali i klinik, sektor opieki zdrowotnej oferuje kierownikom zakładów niezrównane możliwości optymalizacji i zwiększenia oszczędności energii.

Zajmując w rankingu energochłonności drugie miejsce, tuż za sektorem gastronomicznym, sektor opieki zdrowotnej przekracza typowe koszty energii przypadające na budynek o podobnych rozmiarach prawie dziesięciokrotnie, z energochłonnością wynoszącą około 250 kBTU lub 74 kWh na stopę kwadratową, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w typowym budynku biurowym.

Bez względu na to, czy chodzi o modernizację istniejącego systemu, czy też o rozwiązanie obejmujące cały system, ABB Cylon oferuje usługi i produkty wymagane do spełnienia zarówno wymagań w zakresie HVAC, jak i oszczędności energii we współczesnych placówkach służby zdrowia.

Poznaj przestrzeń 3D ABB Building Solutions i odkryj korzyści dla placówek służby zdrowia.

Interaktywna mapa

Cechy rozwiązania

Krytyczna kontrola środowiskowa systemu BMS

Efektywne zarządzanie systemem BMS może przynieść oszczędności w zużyciu energii nawet do 20% przy jednoczesnym zachowaniu wygody pacjentów.

Zapewnienie środowiska, które służy dobremu samopoczuciu i komfortowi pacjentów oraz świadczeniu ogólnych usług medycznych, stawia wyjątkowe wymagania w zakresie zużycia energii w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej.

Wielość i różnorodność oddziałów, od chirurgicznych, położniczych, badawczych, ambulatoryjnych i wielu innych, w całym kompleksie szpitalnym oraz wynikające z tego zróżnicowane potrzeby systemu BMS każdego z nich wymagają montażu najbardziej elastycznego systemu BMS dostępnego na rynku.

Rodzina produktów ABB Cylon wyróżnia się elastycznością w zakresie zmiany strategii i maksymalnym wykorzystaniem sterowania oraz idealnym dostosowaniem do zmieniających się wymagań placówek służby zdrowia. Nasze narzędzie do zarządzania energią „Active Energy” zapewnia kontrolę nad zużyciem energii oraz generuje alerty i alarmy i przesyła je do zespołu zarządzającego obiektem w przypadku wykrycia nieprawidłowości, co pozwala ww. zespołom na zapewnienie spójność usług przy jednoczesnym zarządzaniu zużyciem energii i kosztami.

Monitorowanie i konserwacja

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

System ABB Cylon BMS monitoruje usterki systemu we wszystkich strefach z punktu centralnego, co oznacza, że konserwacja jest szybsza i bardziej elastyczna. Alerty i alarmy są natychmiast przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub usług PushOver i są dostępne na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, co umożliwia szybką i skuteczną konserwację.

Kierownicy ds. usług technicznych mogą monitorować wszystkie zintegrowane systemy bez konieczności odwiedzania różnych instalacji lub stref.

System BMS ABB Cylon powiadamia zespoły obsługi obiektów o problemach, zanim użytkownicy w ogóle zdadzą sobie z nich sprawę. Na przykład gdy tylko temperatura jest wyższa lub niższa od określonego optymalnego poziomu, alarm generowany na komputerze powiadamia zespoły pracowników obsługi obiektu. Oznacza to, że problem może zostać usunięty, zanim wpłynie na komfort pracownika lub pacjenta.

Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza monitorują stan filtrów w centralach wentylacyjnych. Wykrycie dużej różnicy ciśnień pomiędzy strumieniem powietrza wlotowego i wylotowego oznacza, że filtr jest zanieczyszczony i wymaga wymiany. Zmniejsza to potrzebę rutynowych kontroli konserwacyjnych i gwarantuje, że filtry nie będą się zatykać, pomagając utrzymać wysoką jakość powietrza i zmniejszyć zużycie energii przez wentylatory.

Monitorowanie energii

Active Energy pokazuje jak, gdzie i kiedy zużywana jest energia.

Moduł Active Energy ABB Cylon wysyła alarmy za pośrednictwem poczty elektronicznej i usług powiadamiania push, gdy wykryje nieprawidłowości w oczekiwanym zużyciu energii, dając pełną kontrolę nad sytuacją.

  • Alarmy można przeglądać za pomocą interfejsu opartego na mapie, co jest szczególnie przydatne do szybkiego przeglądu wielu budynków w wielu lokalizacjach.

  • Obserwuj rzeczywiste, znormalizowane zużycie energii w porównaniu ze wzorcami oczekiwanego zużycia i identyfikuj czynniki wpływające na zużycie energii, aby uzyskać informacje, na podstawie których można podjąć działania mające zapewnić oszczędność energii.

  • W pełni spersonalizowana funkcja raportowania modułu Active Energy pozwala na generowanie natychmiastowych lub zaplanowanych raportów dotyczących zużycia energii, kosztów, emisji dwutlenku węgla, wydajności w stosunku do celów, a także raportów dotyczących kosztów funkcjonowania oddziałów.

  • Nie ma ograniczeń co do liczby punktów informacyjnych lub lokalizacji geograficznych, które można podłączyć do systemu, co czyni go idealnym centralnym narzędziem do monitorowania i zarządzania energią.

Scentralizowany nadzór

Scentralizowany nadzór upraszcza zarządzanie kompleksem szpitalnym – od budynków głównych po kliniki zdalne.  Scentralizowane nadzór i kontrola systemu ASPECT zwiększają wydajność operacyjną i zapewniają dostęp do systemu BMS przez całą dobę za Internetu. Osoby zarządzające obiektem mogą wyświetlać i modyfikować informacje, w tym trendy, nastawy, harmonogramy i inne dane z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, w dowolnym miejscu i czasie.

Niezawodność i jakość

Monitorowanie jakości środowiska w magazynach musi być najwyższym priorytetem dla szpitali i placówek służby zdrowia. Wszystko, od leków i próbek oddanej krwi i żywności, musi być przechowywane w określonej temperaturze i wilgotności, a brak właściwego monitorowania warunków przechowywania może spowodować poważne zagrożenie dla pacjenta.

Sterowniki ABB Cylon posiadają certyfikację BTL i spełniają najwyższe standardy branżowe z zakresu systemu BMS.

Jesteśmy dumni z wysokiego poziomu jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie zapewniamy naszym partnerom, dostawcom i pracownikom.

Ochrona

Interfejs użytkownika ASPECT HTML5 może być skonfigurowany do używania szyfrowania SSL, ustanawiania bezpiecznego połączenia HTTPS i unikania komunikatów ostrzegawczych, które są teraz powszechne w podstawowych przeglądarkach. System ASPECT uwierzytelnia użytkowników za pomocą Microsoft Active Directory lub LDAP.

Funkcja śledzenia ASPECT Audit posiada właściwość „dyspozycji” powiązaną z każdym zdarzeniem, dzięki czemu można zapisać wiadomość dziennika wygenerowaną przez użytkownika, aby wyjaśnić, dlaczego zdarzenie miało miejsce, w razie potrzeby zwiększyć częstotliwość rejestrowania punktów niestandardowych trendów zmiany wartości (CoV) oraz rejestrować występowanie alarmów. Oba ulepszenia mogą pomóc w utworzeniu systemu, który spełnia wymagania FDA 21 CFR, Część 11.

Korzyści z rozwiązania

Korzyści dla klienta


Dowiedz się więcej