Instalacja

Montaż i uruchomienie tak łatwe, jak nigdy dotąd. Z systemem ABB-free@home® instalacja automatyki domowej jest łatwa od pierwszego aż do ostatniego etapu. System usprawnia pracę elektryków i zapewnia im przewagę nad konkurencją.

Doskonała komunikacja — przewodowa lub bezprzewodowa


Użytkownik może wybrać komunikację przewodową lub bezprzewodową między urządzeniami systemu free@home.

Przewodowa: przewód połączeniowy może przebiegać tą samą trasą co przewód zasilający. Dozwolone są wszystkich kombinacje topologii: liniowych, drzewa i gwiazdy, co oferuje dużą elastyczność podczas montażu. Zaleca się stosowanie przewodów magistralnych z certyfikatem KNX (typu J-Y(ST)Y 2x2x0,8).

Bezprzewodowa: Urządzenia bezprzewodowe systemu ABB-free@home® zapewniają ten sam poziom funkcjonalności, co urządzenia przewodowe, lecz nie wymagają podłączania przewodu magistralnego, gdyż komunikacja odbywa się za pośrednictwem częstotliwości radiowej — wymagany jest jedynie zasilacz sieciowy.

Uruchomienie wszystkich elementów systemu odbywa się przy użyciu tych samych, sprawdzonych interfejsów: typowej przeglądarki internetowej lub aplikacji systemu ABB-free@home. Urządzenia przewodowe i bezprzewodowe mogą być w łatwy sposób wykorzystywane w programach czasowych i obsługiwane za pomocą poleceń głosowych lub zdalnie przez system myABB-Living Space. W systemie ABB-free@home® można zainstalować do 64 przewodowych i 64 bezprzewodowych urządzeń, oprócz modułu zasilacza, co daje użytkownikowi możliwość zintegrowania maks. 128 urządzeń w jednej instalacji. Każde urządzenie w instalacji ABB-free@home® ma własny, unikalny adres. Jest on wykrywany przez punkt dostępowy systemu, który stanowi serce całego systemu. Pojedyncze urządzenie może mieć wiele kanałów (jak np. 4-kanałowy aktor przełączający), lecz jest traktowane jako jeden węzeł sieci.

Rodzaje instalacji


ABB-free@home® oferuje różne sposoby instalacji systemu, które mogą być dodatkowo dowolnie ze sobą łączone. Instalator może wykonać centralną instalację czujników i aktorów, w której wszystkie aktory są zamontowane wspólnie w szafce rozdzielczej zaś czujniki są rozmieszczone wewnątrz domu zgodnie z życzeniem użytkownika. Alternatywnie możliwa jest instalacja zdecentralizowana, jeżeli na przykład ilość miejsca w skrzynce rozdzielczej jest ograniczona. W tego typu instalacji aktor jest zabudowany razem z czujnikiem. Urządzenia te są nazywane zespołami czujnik-aktor.

Punkt dostępowy systemu

Punkt dostępowy systemu to serce systemu ABB-free@home®. Zapewnia on dostęp z poziomu komputera, tabletu lub smartfona za pośrednictwem sieci WLAN. Umożliwia to definiowanie funkcji systemu i zdalne sterowanie nimi — nawet po zakończeniu instalacji. Zaleca się, aby punkt dostępowy systemu był połączony z sieciowym przez sieć LAN lub WLAN w celu zapewnienia najwyższej wygody przy obsłudze systemu. Za pomocą konta myABBLivingSpace oraz łącza Internetowego, użytkownik może za pomocą aplikacji w łatwy sposób korzystać z funkcji punktu dostępowego systemu z dowolnego miejsca na świecie. Dla większej wygody punkt dostępowy systemu może udostępnić własną sieć WLAN. Pozwala to na niezależność użytkownika od występującej infrastruktury sieciowej i brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Po zakończeniu programowania można zapisać konfigurację i przywrócić ją w dowolnej chwili.

Jeszcze łatwiejsza konfiguracja

Intuicyjny przewodnik użytkownika zawarty w aplikacji pozwala szybko dostosować potrzebne ustawienia systemu ABB-free@home®. Najpierw tworzony jest rzut budynku z poszczególnymi kondygnacjami i pomieszczeniami. Następnie wszystkie urządzenia dostępne w budynku należy aktywować i przypisać do poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń. Po rozplanowywaniu aktorów i czujników użytkownik może w dowolny sposób łączyć ze sobą poszczególne urządzenia, tworzyć nowe sceny świetlne oraz konfigurować harmonogram czasowy i logikę działania instalacji.

 

Dodatkowe informacje o systemie

Select region / language