Wielofunkcyjna automatyka w pomieszczeniach

Centralne lub rozproszone sterowanie inteligentnymi budynkami


Zgodnie z koncepcją automatyki w pomieszczeniach za określoną funkcjonalność w pomieszczeniu odpowiada jedno urządzenie. Wszystkie odbiorniki w pomieszczeniu (lampy, żaluzje, ogrzewanie itp.) mogą być zdalnie sterowane. Wprowadzenie zmian w wykorzystaniu pomieszczeń jest bardzo proste. 

Główne korzyści
  • Niższy koszt i krótszy czas planowania, montażu, uruchomienia i przeprogramowania
  • Poprawa komfortu poprzez tworzenie scenerii
  • Duża elastyczność — w dowolnym momencie można rozszerzać funkcjonalność

Główne cechy

  • Dostępne jako urządzenia do montażu na szynie DIN lub powierzchniowego
  • Możliwe różne kombinacje funkcji wejść i wyjść
  • Wszystkie odbiorniki w pomieszczeniu (lampy, żaluzje, ogrzewanie itp.) mogą być sterowane przy użyciu centralnego urządzenia

 

Produkty i Dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

 

Select region / language