Instalacja

W systemie ABB i-bus® KNX stosowany jest dodatkowy przewód do transmisji danych w celu połączenia poszczególnych urządzeń i systemów, takich jak instalacja grzewcza czy oświetleniowa, w jedną sieć. Gdyby każda z tych instalacji była zaprojektowana osobno — jak to z reguły bywa — zbudowanie takiej sieci wiązałoby się z wysokimi kosztami oraz istotnymi trudnościami technicznymi.

Struktura sieci KNX


Struktura sieci KNX zapewnia wysoką elastyczność przy podłączaniu urządzeń dzięki możliwości stosowania topologii liniowej, drzewa lub gwiazdy.

Podsieci KNX


Podsieci KNX są uporządkowane w formie linii, które mogą być ze sobą łączone za pomocą sprzęgieł, w zależności od wielkości sieci. Urządzenia w poszczególnych liniach (czujniki i aktory) są zasilane przez zasilacz (30 V), dzięki czemu do magistrali systemu KNX można przyłączyć ponad 50 000 urządzeń magistralnych.

Medium komunikacyjne — przewód KNX

Przewód magistralny KNX jest skrętką dwuparową (np. z przewodów typu YCYM 2 x 2 x 0,8 lub J-H(ST) H 2 x 2 x 0,8 bezhalogenowych), która łączy poszczególne urządzenia sieci KNX. Przewód ten służy do przesyłania telegramów danych oraz zasilania układów elektronicznych urządzeń magistralnych. System KNX może być również rozbudowywany w oparciu o sieci IP.

 

Dodatkowe informacje o systemie

Select region / language