Zalety systemu

W porównaniu z typowymi instalacjami elektrycznymi system sterowania inteligentnymi budynkami oferuje szereg istotnych korzyści. Wszystkie instalacje funkcjonalne wewnątrz budynku są zintegrowane poprzez połączenie magistralne do jednego systemu komunikacyjnego. Umożliwia to optymalne, energooszczędne współdziałanie wszystkich systemów, co jest praktycznie niemożliwe w systemach opartych na tradycyjnej technologii.

Większy komfort, większa wydajność, większe bezpieczeństwo


morecomfort_buildings_292x196Systemy zarządzania inteligentnym budynkiem umożliwiają realizację kompleksowych rozwiązań zgodnie z życzeniami projektantów i klientów, w tym nabywców, lokatorów czy zarządców budynków. Funkcje systemu ABB i-bus KNX można szybko i łatwo dostosowywać do zmieniających się potrzeb lub sposobów użytkowania pomieszczeń. System gwarantuje oszczędność energii i zgodne z potrzebami sterowanie wszystkimi odbiornikami elektrycznymi oraz zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Mądra inwestycja


investment_building_292x196Zastosowanie systemu ABB i-bus KNX oznacza oszczędność kosztów przez cały cykl istnienia budynku: od fazy projektowania przez budowę, sprzedaż lub wynajem, aż do eksploatacji i bieżącego zarządzania. Wykorzystanie najnowszych rozwiązań w infrastrukturze budynku zapewnia opłacalność w dłuższej perspektywie czasowej i tym samym krótki okres amortyzacji.

Standard KNX

knx_logo_292x196

KNX to pierwszy na świecie jednolity standard zarządzania automatyką budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, określony przez normę międzynarodową (ISO/IEC 14543-3), normę europejską (CENELEC EN 50090, EN 13321-1 i CEN 13321-2), normę chińską (GB/Z 20965) oraz normę amerykańską (ANSI/ASHRAE 135).

ETS – Uniwersalne oprogramowanie KNX

ets_software_292x196

Oprogramowanie umożliwia projektantom instalacji elektrycznych wybór produktów z bazy danych metodą przeciągnij i upuść, konfigurację parametrów oraz tworzenie połączeń między poszczególnymi czujnikami i aktorami. Po pomyślnym uruchomieniu instalacji KNX narzędzie programowe ETS ułatwia tworzenie dokumentacji projektowej. Oprogramowanie ETS pracuje pod aktualną wersją systemu Microsoft Windows®. ABB oferuje kompleksowe programy szkoleniowe dotyczące parametryzowania i uruchamiania systemów ABB i-bus® KNX.

Dodatkowe informacje o systemie

Select region / language