Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Narzędzie ABB i-bus

Profesjonalne narzędzie eksploatacyjne do integratorów

ABB przedstawia całkowicie nowe i innowacyjne oprogramowanie w postaci narzędzia i-bus. Stanowi ono wsparcie dla integratorów systemów na etapie uruchomienia i w ramach obsługi technicznej systemów KNX. Narzędzie i-bus uzyskuje dostęp do jednego urządzenia w systemie KNX, które obsługuje to narzędzie przez standardowy interfejs KNX (RS232, USB, IP) z wykorzystaniem adresu fizycznego. Integrator może aktywować pożądane funkcje, dokonywać odczytów wartości, wykonywać symulacje stanów oraz zmieniać nastawy podłączonego urządzenia. Informacje wewnętrzne i stany sprzętu i oprogramowania danego urządzenia, do których integratorzy nie mieli dostępu lub mieli dostęp, lecz musieli się natrudzić, aby go uzyskać, można teraz w sposób przejrzysty przeglądać, wyszukiwać, a także (częściowo) wywierać na nie wpływ.  Informacje zawarte np. w bajtach stanu można przedstawiać w postaci tekstu jawnego.

Istotna zasada stanowi, że za pośrednictwem narzędzia i-bus nie da się wprowadzać zmian do projektów związanych z ETS. Narzędzie i-bus jest opcjonalne, dzięki czemu urządzenia podłączone do systemu KNX obsługujące to narzędzie można uruchamiać za pomocą ETS.

Funkcje diagnostyczne i wsparcia przy uruchomieniu dla fachowców

Każde urządzenie obsługujące narzędzie i-bus posiada własny, unikalny interfejs użytkownika, tzw. wtyczkę. Dzięki niej można wyświetlać informacje dotyczące konkretnego urządzenia i zmieniać jego nastawy. Narzędzie i-bus jest stale aktualizowane o nowe funkcje i możliwość obsługi dodatkowych urządzeń. Aktualizacje są pobierane z sieci automatycznie i można je instalować w zależności od potrzeb.

Jest ono dostępne w języku:
holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim, rosyjskim i hiszpańskim.
Język wyświetlania można zmienić w menu Settings (Ustawienia).

Narzędzie i-bus ABB jest darmowe.

Najnowsze wtyczki

Informacje i pliki do pobrania