Żywność i Napoje

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Sektor produkcji spożywczej to jedna z branż podlegających najbardziej restrykcyjnym regulacjom na całym świecie. Spełnienie wymagań obowiązujących w tym sektorze wymaga ciągłych innowacji w kwestiach higieny i bezpieczeństwa, by zagwarantować, że jedzenie i napoje oraz sposób ich produkcji nie budzą żadnych zastrzeżeń.

Rosnąca skala, presja i uwarunkowania ekonomiczne w tej branży sprawiają, że środowisko produkcyjne staje się coraz bardziej skomplikowane. Używa się coraz więcej elektroniki i mechanizacji, w wyniku czego wszystkie zakłady produkujące żywność i napoje narażone są na wiele zagrożeń, związanych zwłaszcza z brakiem higieny i niebezpieczeństwem eksplozji na skutek nagromadzenia pyłu i oparów w strefach zagrożonych wybuchem.

Nasza oferta

Kopex-Ex
Dławiki kablowe do obszaru niebezpiecznego
Select region / language