System pro M compact® InSite

Łączność z siecią i prewencyjna konserwacja

System pro M compact® InSite został zaprojektowany pod kątem spełnienia wymagań w zakresie zarządzania energią i zasobami poprzez monitorowanie i kontrolowanie przepływu energii w podrozdzielnicach.

W środowisku, w którym efektywność energetyczna i ciągłość działania stają się kluczowe, seria InSite pomaga użytkownikom wykrywać zagrożenia na wczesnym etapie dzięki całkowitej przejrzystości, ciągłej diagnostyce i powiadomieniom w czasie rzeczywistym. Działanie poszczególnych funkcji można zaprogramować tak, aby szybko reagowały one na określone zdarzenia lub przekroczenia progów, co nie tylko zwiększa dyspozycyjność, ale również pozwala zaoszczędzić do 20% na rachunkach za energię przy osiągnięciu najwyższych standardów efektywności energetycznej.

Czy chcesz pobrać katalog produktów?

Pobierz

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Korzyści

Efektywność energetyczna
 • Zgodność z najsurowszymi normami efektywności energetycznej
 • Niższy rachunek za energię elektryczną - nawet o 20%
 • Możliwość zmniejszenia emisji CO₂ nawet o 15%
 
Inteligentne i skalowalne rozwiązania
 • System samodzielny lub integrowany z platformą chmurową ABB Ability™ EDCS
 • Modernizacja istniejącej instalacji w 1 dzień
 • Zaktualizowany i zabezpieczony system (szyfrowana komunikacja SNMP V3 i certyfikat SSL)
Ciągłość działania 
 • Łatwy dostęp do danych w celu wczesnego wykrywania potencjalnych problemów     
 • Indywidualne ostrzeżenia i powiadomienia      
 • Automatyczne rozpoznawanie zainstalowanych urządzeń zapewnia szybką i bezpłędną konfigurację      
 • Dla wybranych zdarzeń można ustawić automatyczne działania w celu szybkiego reagowania bez konieczności interwencji ręcznych     

Architektura
Produkty z serii InSite gromadzą dane dotyczące urządzeń takich jak liczniki energii i watomierze, analizatory sieciowe, zabezpieczenia, w tym wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe i różnicowoprądowe wyposażone w sensory prądowe, oraz poprzez zintegrowane dodatkowe moduły wejść i wyjść. Skalowalność ułatwia zastosowanie systemu w istniejącej instalacji bez konieczności wymiany jakichkolwiek elementów. System nadaje się do wszystkich budynków komercyjnych i przemysłowych. Można go zainstalować jako rozwiązanie samodzielne lub zintegrowane z dowolną infrastrukturą IT, taką jak oparta na chmurze platforma ABB Ability® EDCS.

Ogólne informacje o systemie

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym...

…za pośrednictwem serwera InSite

Po podłączeniu systemu do sieci lokalnej serwer WWW umożliwia dostęp do danych zbieranych przez jednostkę sterującą systemu pro M® compact InSite, moduły we/wy cyfrowych i sensory prądowe. Automatycznie dostępnych jest kilka wstępnie skonfigurowanych zakładek. Umożliwiają one monitorowanie, porównywanie i porządkowanie danych w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych. Można również ustawić automatyczne działania w celu szybkiego reagowania na wybrane zdarzenia.

Serwer InSite wykorzystuje następującą strukturę:

 • Monitorowanie
  Dostęp do danych w czasie rzeczywistym o wszystkich urządzeniach podłączonych do systemu (jednostka sterująca, moduły wejść/wyjść, liczniki, itp.)
 • Analizowanie
  Analizowanie danych, dostęp do wartości historycznych, dostęp do alarmów, eksportowanie danych z wybranych okresów i porównywanie produktów
 • Sterowanie
  Zmiana nazw kanałów lub zdalne włączanie i wyłączanie kanałów
 • Konfigurowanie
  Zmiana hierarchii urządzeń, ustawianie alarmów, tworzenie automatycznych działań przy użyciu logiki i progów „jeśli-to”

…lub w chmurze

przy pomocy zarządzania energią ABB  - ABB Ability™ EDCS. Nowatorska platforma chmury obliczeniowej opracowana wspólnie z firmą Microsoft w celu zminimalizowania ryzyka związanego z chmurą obliczeniową. Dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia w celu monitorowania, optymalizacji, przewidywania działań i konserwacji, sprawdzania efektywności i wydajności instalacji.

 • Monitorowanie
  Sprawdzanie parametrów instalacji w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca.
 • Optymalizowanie
  Zbieranie tysięcy danych, analizowanie informacji i podejmowanie decyzji.
 • Prognozowanie
  Nadzorowanie stanu instalacji i przewidywanie kolejnych czynności konserwacyjnych.
 • Sterowanie
  Realizacja strategii i osiąganie celu.

Powiązane produkty

Produkty i pliki do pobrania

Produkty
Pliki do pobrania
Loading documents
Select region / language