Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Sztuka inżynierii

 Złożona technologia wyłączników nadmiarowo-prądowych (MCB)

 Specjalistyczna wiedza ABB ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do urządzeń rozłączających prądy o wysokim natężeniu czy wysokie napięcia, ale również do częściej stosowanych wyłączników nadmiarowo-prądowych — wyrafinowanych dzieł sztuki inżynieryjnej.  — Podczas opracowywania produktów projektanci części mechanicznych ściśle współpracują z inżynierami elektrykami — mówi Joachim Becker, Kierownik ds. Produktu w ABB STOTZ-KONTAKT. — Opracowanie urządzenia nowej generacji zajmuje mniej więcej trzy lata. Dzisiaj nawet symulacje komputerowe nie są w stanie pokazać nam wszystkiego. Z tego względu różne elementy i etapy, np. wchodzenie łuku elektrycznego do komory łukowej, należy w miarę możliwości testować osobno.

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S201-B16 powoduje wyzwolenie prądu zwarciowego

Początek

W ciągu kilku milisekund (ms), gdy wyzwalane jest zwarcie, cewka rejestruje wzrost prądu wywołany zakłóceniem. Nagłe wyzwolenie powoduje otwarcie styków.

Powstawanie łuku

W trakcie otwierania pomiędzy stykami nieruchomymi i ruchomymi tworzy się łuk. Prąd w dalszym ciągu przepływa przez ten łuk.

Otwarcie styków

Styki są otwarte, a łuk jest doskonale widoczny.

Łuk w komorze gaszenia

Ciśnienie rozłożone nierównomiernie wzdłuż łuku powoduje, że fala plazmowa oddala się od styków i jest wprowadzana do komory gaszenia.

Rozproszenie światła łuku elektrycznego

Gdy łuk przepływa przez dzielniki równomiernie rozmieszczone w komorze gaszenia, jest on dzielony na mniejsze łuki (30 V), które są gaszone oddzielnie.

Samoczynne wyzwolenie przełącznika

Przed upływem 3 ms od momentu wyzwolenia prądu zwarciowego zakłócenie jest bezpiecznie usuwane. Ze względu na swoją bezwładność masy przełącznik ustawia się w położeniu końcowym w ciągu 10 ms.

Gaszenie łuku

Generalnie łuk elektryczny pojawia się w trakcie samopodtrzymującego się wyładowania w gazie między dwoma elektrodami. Jeżeli w trakcie czynności rozłączania styki otwarte nie znajdują się zbyt daleko od siebie, do jonizacji powietrza wystarczy słabe pole elektryczne.  W efekcie tworzy się łuk elektryczny, podobnie jak w czasie burzy powstają pioruny. W przypadku prądu przemiennego łuk elektryczny gaśnie w punkcie zerowym sinusoidalnej fali prądowej. Jeżeli podczas ponownego zwiększania napięcia styki nie będą od siebie wystarczająco oddalone, łuk znowu się zajarzy. Celem różnych układów jest uniknięcie tej sytuacji i szybkie gaszenie łuku.  Na przykład łuk elektryczny może zostać zdmuchnięty przez strumień sprężonego powietrza, można też zastosować rozmaite metody wyłączania łuku o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej przy pomocy podciśnienia lub heksafluorku siarki.

Zakłócenie łuku, który nie został szybko ugaszony, może doprowadzić nawet do pożaru i wybuchu (jeżeli zakłócenie trwa do 300 ms).  W zależności od budowy rozdzielnicy poważnych obrażeń mogą też doznać pracownicy.

Więcej informacji