Wyłączniki F-ATI i F-ARI Test 


F-ATI i F-ARI Test to połączenie funkcji wyłącznika różnicowoprądowego (RCCB) z testami automatycznymi i opcjonalnymi funkcjami ponownego zamknięcia. Wyłączniki różnicowoprądowe należy sprawdzać co pół roku, aby upewnić się, że styki działają prawidłowo oraz że urządzenie jest w stanie zadziałać w przypadku upływu prądu do ziemi. Ma to wpływ na ciągłość działania obwodów po stronie odpływu. 

Wyłączniki F-ATI i F-ARI Test przenoszą testy okresowe na wyższy poziom — wykonują je automatycznie bez wywierania wpływu na działanie instalacji. W związku z tym czynności wykonywane przez konserwatorów są ograniczane do niezbędnego minimum.

Poza funkcją testowania automatycznego, wyłączniki z serii F-ARI są wyposażone w urządzenie załączające wyłącznik różnicowoprądowy, który został wyłączony. Operacje ponownego załączenia są wykonywane na podstawie kontroli izolacji, która służy upewnieniu się, że urządzenie nie uległo trwałej awarii. Ponadto wyniki testów z każdego obwodu są zbierane z wykorzystaniem interfejsu ARBus Modbus.

 Główne korzyści

 • Oszczędność kosztów: koszty eksploatacji są redukowane, ponieważ urządzenie raz na miesiąc przeprowadza automatyczny test zgodnie z wymaganiami normy EN 61008
 • Nieprzerwany czas pracy: inaczej niż w tradycyjnych wyłącznikach różnicowoprądowych, w trakcie realizacji testu zasilanie nie jest wyłączane
 • Oszczędność czasu: dzięki interfejsowi ARBus można kontrolować i odczytywać stan działania wszystkich urządzeń
 • Łatwa instalacja: urządzenie jest zmontowane fabrycznie i nie wymaga wykonywania skomplikowanych podłączeń
 • Jakość: seria posiada aprobatę VDE oraz IMQ CSV zgodnie z normą produktu
 • Inteligencja: kompleksowe monitorowanie działania urządzenia z wykorzystaniem systemu kontroli błędów i programowalnego styku pomocniczego

Główne cechy 

 • Wersje 2P (5 modułów) i 4P (7 modułów)
 • Prąd znamionowy: 25, 40, 63 A
 • Czułość: 30, 300 mA
 • Napięcie znamionowe: 230 V
 • Koordynacja z wyłącznikami instalacyjnymi ABB takimi jak: S200, S200 M, S200 P, S800 N oraz S800 S

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language