Ochrona na wejściu 

Wysoka wydajność 

Urządzenia typu 1 zapewniają ochronę przed przepięciami chwilowymi powstającymi w wyniku uderzeń piorunów. Nadają się doskonale do montażu w rozdzielnicach, aparaturze rozdzielczej, przełącznikach i tablicach rozdzielczych.  

Główne korzyści

  • Konstrukcja „fail safe” (bezpieczne w razie awarii) z indywidualnie zabezpieczonymi bezpiecznikami warystorami metalowo-tlenkowymi (MOV), które eliminują pojedynczy punkt awarii, chroni przed przetężeniem i przepięciem
  • Niskie napięcie zwarcia zapewnione przez tor łączący z uziemieniem o możliwie najniższej impedancji oraz równy podział prądów podczas przepięć

Główne cechy

  • Urządzenia dostępne na wszystkie standardowe wartości napięć stosowane w USA i innych krajach
  • Dla tej lokalizacji zalecana jest ochrona przepięciowa o wartości od 120 do 400 kA

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language