Rozłączniki bezpiecznikowe typu XLP


Rodzina rozłączników bezpiecznikowych typu XLP stanowi gamę 1, 2, 3 i 4-biegunowych aparatów dla wkładek topikowych typu DIN. Wkładki bezpiecznikowe umieszczone są poziomo (obok siebie). Produkt składa się z podstawy bezpiecznikowej z komorami do gaszenia łuku oraz pokryw z bezpiecznikami zamocowanych na zawiasie w dolnej części podstawy bezpiecznikowej. 

Zastosowania XLP:
  • Instalacje
  • Rozdzielnice
  • Systemy dystrybucji energii
  • OEM
Produkty są projektowane i badane zgodnie z IEC/EN 60947-3. Seria XLP spełnia wymogi norm jakości EN ISO 9001 oraz norm ekologicznych EN ISO 14001. 

Polecane

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Narzędzia i dokumentacja

Produkty powiązane

Select region / language