Global site

Moduł telefoniczny

Odpowiednie rozwiązanie do wszystkich przewodów

Telefoniczna skrzynka rozdzielcza (TAE) to urządzenie do wykonywania analogowych połączeń telefonicznych (interfejs a/b) oraz połączeń ISDN łączących urządzenie NTBA z przewodem łączeniowym.

Międzynarodowe połączenia telekomunikacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu takich samych technik. Światowe normy w zakresie montażu określa europejska norma EN 41001.
Główne korzyści
  • Do połączeń wykorzystujących złącza modułowe lub technologię stosowaną na zachodzie można wykorzystać dostępne na rynku konstrukcje 4-, 6- lub 8-biegunowe
  • W tym przypadku na potrzeby podstawowego połączenia ISDN wykorzystano połączenie 8-biegunowe
  • Dostępne są różne modele telefonicznych skrzynek rozdzielczych firmy ABB

Cechy charakterystyczne

  • W przypadku 1 telefonu lub 1 jednego urządzenia końcowego (np. faksu, automatycznej sekretarki, modemu): połączenie 6-biegunowe dla 1 linii abonenckiej
  • W przypadku 2 telefonów i 1 dodatkowego urządzenia lub 1 urządzenia do transmisji danych (np. telefaks, automatyczna sekretarka, modem): 2x połączenie 6/6-biegunowe dla 2 linii abonenckich
  • W przypadku 1 telefonu i 2 dodatkowych urządzeń lub 2 urządzeń do transmisji danych (np. telefaks, automatyczna sekretarka, modem): — 2x połączenie 6/6-biegunowe dla 1 linii abonenckiej
  • Obsługa ISDN w kat. 3 zgodnie z normą IEC 603-7/DIN EN 60603-7, TAE: do 1 telefonu, 1 dodatkowej jednostki lub 1 jednostki przesyłu danych 2x połączenie 6-biegunowe

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane