Przemysł naftowy, gazowy i chemiczny

Czy rozwiązania MNS® mogą przyczynić się do uniknięcia przestojów i strat w przedsiębiorstwach produkcji ropy naftowej i gazu?

Tak. Współczesne zakłady z branży chemicznej, naftowej i gazowej muszą podołać wielu wyzwaniom w dziedzinie wydobycia, przetwórstwa, przesyłu i dystrybucji oraz produkcji. Główne zadanie operatorów zakładów i działów utrzymania wyposażenia elektrycznego polega na utrzymywaniu poziomu produkcji przy zapewnieniu najwyższych poziomów bezpieczeństwa, niezawodności i możliwości konserwacyjnych.

W przeszłości dysponowanie ograniczonymi informacjami o konserwacji aparatury rozdzielczej i sterowniczej silników powodowało, że rozłączenie silnika mogło nastąpić nieoczekiwanie, niepotrzebnie zakłócając proces produkcji. Współczesne inteligentne rozdzielnice i centra sterowania silnikami dostarczają potrzebnych informacji w ramach monitorowania stanu technicznego w czasie rzeczywistym. Na ich podstawie operatorzy i technicy utrzymania ruchu mogą przewidywać nieprawidłowe sytuacje i z wyprzedzeniem interweniować, aby zapobiec potencjalnym awariom.

Rozwiązania z zakresu rozdzielnic niskiego napięcia MNS® firmy ABB obejmują zarówno tradycyjne, jak i inteligentne oraz zintegrowane centra rozdziału mocy i sterowania silnikami. Dzięki naszym rozwiązaniom przedsiębiorstwa naftowe i gazowe mogą działać bezpiecznie i bez przerw przez wyeliminowanie zbędnych odstawień wywołanych awariami elementów elektrycznych. Jeśli firma ABB jest zaangażowana od etapu przedinwestycyjnego studium technicznego i projektu, projekty mogą być opracowywane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum koszt i czas przestoju oraz poprawić niezawodność, dostępność, możliwości konserwacyjne i bezpieczeństwo.

Produkty powiązane

Loading documents
Select region / language