Podwyższanie standardów czystości w przemyśle spożywczym

Omówienie partnerstwa firmy ABB z firmą BioCote, globalnym dostawcą rozwiązań antybakteryjnych

W 2008 roku globalny przemysł spożywczy był wyceniany na 5,7 biliona dolarów, a w 2014 roku jego wycena wzrosła do 7 bilionów , co oznacza, że jest największym przemysłem na świecie. Jednak producenci często wybierają słabe rozwiązania do ochrony kabli, co w efekcie generuje milionowe koszty wynikające ze skażeń bakteryjnych i przestojów.

Przestrzegając surowych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w trudnym środowisku, w którym panuje ekstremalnie niska lub wysoka temperatura, producenci działający w przemyśle spożywczym toczą ciągłą walkę o to, aby sprzęt działał możliwie najbardziej wydajnie, bezpiecznie i zgodnie z zasadami higieny oraz aby nie występowały problemy z newralgicznymi kablami elektrycznymi i kablami do transmisji danych.

Jednak systemy ochrony kabli (np.systemy rur osłonowych i elementy instalacji) same mogą stać się domem dla bakterii i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla produkcji żywności. Powszechnie wiadomo (i zostało to udowodnione), że bakterie mogą przystosować się do różnych warunków i przetrwać na różnych powierzchniach. To oznacza, że w celu zapewnienia czystości sprzętu i bezpieczeństwa żywności konieczne jest stosowanie procedur strukturalnego i gruntownego czyszczenia.

Czyszczenie sprzętu musi odbywać się regularnie, ponieważ taka operacja tylko tymczasowo zmniejsza ryzyko skażenia. Jednak to zwiększa prawdopodobieństwo wniknięcia płynu i korozji materiału. Zmycie powoduje natychmiastowe zabicie bakterii, ale jego działanie kończy się po zniknięciu środka czyszczącego (woda pod wysokim ciśnieniem i chemikalia) i wyschnięciu sprzętu. Łatwo zauważyć, że występuje tutaj konflikt — środowisko powinno być suche, aby można było uniknąć wnikania wody, ale równocześnie konieczne jest też jego zmywanie, które ma zahamować namnażanie bakterii.

“Biobójcza powłoka atakuje bakterie, które mają z nią kontakt, i eliminuje nawet do 99% bakterii w ciągu zaledwie kilku godzin”

Aby rozwiązać ten problem, firma ABB nawiązała rynkową współpracę z firmą BioCote, ekspertami od ochrony antybakteryjnej. Miało to na celu opracowanie rozwiązania do ochrony kabli, które mogłoby sprostać warunkom panującym w trudnych środowiskach produkcyjnych spotykanych w przemyśle spożywczym. Udowodniono, że to rozwiązanie eliminuje nawet do 99,9% bakterii powodujących skażenia. W przypadku nowej elastycznej rury osłonowej Adaptaflex zastosowano gładką, przystosowaną do kontaktu z żywnością osłonę termoplastyczną DuPont Hytrel® oraz zintegrowaną z nią ochronę antybakteryjną, w skład której wchodzi srebro jonowe. System jest także wyposażony w wiodące w branży szczelne jednoczęściowe elementy instalacji ze stali nierdzewnej.

64-64-BioCote Cross-Section DiagramDodatek antybakteryjny, którego podstawą jest proszek szklany ze srebrem, powoli uwalnia jony srebra na powierzchni produktu. To zapewnia ochronę przed skażeniem bakteryjnym i rozwojem pleśni oraz równocześnie nadaje produktowi wysoką odporność na chemikalia.

Szczelność systemu (stopień ochrony: nawet do IP69) i ochrona antybakteryjna zabezpieczają kable elektryczne i kable do transmisji danych przed oddziaływaniem ekstremalnych temperatur i skutkami regularnego codziennego zmywania. Kluczowe znaczenie ma fakt, że ochrona antybakteryjna, która jest integralną częścią rozwiązania i nie da się jej usunąć ani zmyć, atakuje zarówno bakterie gram ujemne, jak i bakterie gram dodatnie (np. MRSA i E. coli). Podczas testów wykazano, że na chronionej powierzchni w ciągu 15 minut zmniejszyła się liczba bakterii (w porównaniu do powierzchni pozbawionej tej ochrony).

Guy Charteris (Partner Development Manager w firmie BioCote Ltd) komentuje: „W przemyśle spożywczym jest używana duża liczba urządzeń mechanicznych (np. pompy i silniki). Wraz z tendencją do zwiększania automatyzacji powoduje to, że często istnieją tysiące kabli elektrycznych i kabli do transmisji danych, które muszą być chronione. Od zawsze największym zagrożeniem dla producentów żywności i napojów są bakterie. Standardem są kontrole sprawdzające przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomiary kontrolne pod kątem występowania skażeń oraz codzienne zmywanie sprzętu (często z wykorzystaniem chemikaliów i wysokich temperatur).

77-BIOCOTE 2 HR GRAPH
“Jak już można było zaobserwować w ostatnich latach, wystarczy jedna infekcja bakteryjna, aby zaprzepaścić dekady zdobywania zaufania klientów i w efekcie zrujnować finanse firmy. Mimo że technologia antybakteryjna nie powinna zastępować czyszczenia, stosowanie dodatków antybakteryjnych poprawia integralność systemu. Udowodniają to liczne testy i obserwacje, które wykazały, że liczba bakterii jest redukowana nawet o 80% po 15 minutach (w chronionych systemach kanałów kablowych w porównaniu do niechronionych systemów) i aż o 99% już po dwóch godzinach”.

Meirion Buck (Senior Design & Technical Manager w firmie ABB for Adaptaflex) komentuje: „Mimo że szczelne systemy rur osłonowych są używane we wszystkich zakładach produkujących żywność i napoje, wraz z firmą BioCote opracowaliśmy nowy system, aby ułatwić producentom zapewnianie ochrony antybakteryjnej. Biobójcza powłoka atakuje bakterie, które mają z nią kontakt, i eliminuje nawet do 99% bakterii w ciągu zaledwie kilku godzin. W ten sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia skażenia, a w ostatecznym rozrachunku skraca czas trwania przestojów i redukuje koszty materiałowe związane z konserwacją systemów ochrony kabli. Jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość rynku żywności i napojów, jest oczywiste, że nowe rozwiązanie zapewnia użytkownikom końcowym wymierny zwrot z inwestycji i zmniejsza ryzyko wystąpienia skażenia bakteryjnego”.

Rekomendowane produkty

"...ochrona antybakteryjna, która jest integralną częścią rozwiązania i nie da się jej usunąć ani zmyć, atakuje zarówno bakterie gram ujemne, jak i bakterie gram dodatnie (np. MRSA i E. coli)"

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Select region / language