Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności i napojów

Przemysł spożywczy jest jednym z największych działów gospodarki. ABB wyjaśnia, dlaczego efektywna ochrona kabli jest cenną wartością dodaną w łańcuchu dostaw.

Liczba ludzi na świecie ciągle rośnie, więc popyt na żywność i napoje jest obecnie większy niż kiedykolwiek wcześniej — to jest zauważalne w łańcuchu dostaw. Z tego powodu wydajne i higieniczne przetwarzanie produktów spożywczych oraz skuteczna ochrona przed nieprzewidzianymi przestojami także są teraz jeszcze ważniejsze. Klienci oczekują, że czas, który musi upłynąć, zanim produkty trafią na ich stoły, będzie możliwie najkrótszy. W takiej sytuacji łatwo odgadnąć, dlaczego wyżej wymienione czynniki mają tak istotne znaczenie w przemyśle spożywczym.

F&B conduitSurowe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy są kluczowe przy uzyskiwaniu wymaganego stopnia wydajności i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Jeśli te standardy nie będą przestrzegane na którymkolwiek etapie, będzie to miało negatywny wpływ na wskaźniki przestojów, strat i produkcji końcowej, co ma przełożenie na powstawanie dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów.

Pod uwagę należy wziąć nie tylko surowce i personel, ale także cały sprzęt, w tym części i kable elektryczne. Awaria tych elementów w trudnym środowisku, w którym panuje ekstremalnie niska lub wysoka temperatura, może mieć duży wpływ na proces produkcyjny. W związku z tym w przemyśle spożywczym toczy się ciągła walka o to, aby sprzęt przetwórczy działał możliwie najbardziej wydajnie, bezpiecznie i zgodnie z zasadami higieny oraz aby nie występowały problemy z newralgicznymi kablami elektrycznymi i kablami do transmisji danych. Ponadto, w miarę jak systemy stają się coraz bardziej zintegrowane, wartość danych i ich rola w procesie produkcji i dystrybucji ciągle rośnie.

Pomimo tego, że kable i elementy instalacji są tak istotną częścią linii przetwórczej i procesu zarządzania danymi, mają w obszarach roboczych tylko ograniczoną ochronę lub są jej w ogóle pozbawione. W przemyśle spożywczym jest używana duża liczba urządzeń mechanicznych (np. pompy i silniki). Wraz z tendencją do zwiększania automatyzacji powoduje to, że często istnieją tysiące kabli elektrycznych i kabli do transmisji danych, które muszą być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz uszkodzeniami powodowanymi przez chemikalia, przemysłowe środki czyszczące i temperaturę.

F&B conduit & fitting 2 Bez względu na stosowaną ochronę kable nadal są środowiskiem sprzyjającym rozwojowi bakterii. Z tego powodu takie systemy wymagają regularnego zmywania (nawet do pięciu razy dziennie). To zajmuje czas i w ostatecznym rozrachunku jest przyczyną przestojów w produkcji, a w rzeczywistości tylko tymczasowo zmniejsza zagrożenie infekcją. Ponadto regularne i ciągłe zmywanie zwiększa prawdopodobieństwo wniknięcia wody i wystąpienia korozji, co może mieć jeszcze większy negatywny wpływ na produkcję, a co za tym idzie — także na łańcuch dostaw. Producenci muszą regularnie zgadzać się na przestoje w pracy urządzeń, aby umożliwić przeprowadzenie napraw i wymian części. Wszystko to generuje koszty — zarówno w zakresie czasu produkcji, jak i w zakresie nowych materiałów.

W przypadku producentów i firm w łańcuchu dostaw zawsze istnieje ryzyko wystąpienia skażenia. Jak już można było zaobserwować w ostatnich latach, wystarczy jedna infekcja bakteryjna, aby zaprzepaścić dekady zdobywania zaufania klientów i w efekcie zrujnować finanse firmy.

Wysuwanie kwestii zwrotu z inwestycji na pierwszy plan, stosowanie niezawodnego i wydajnego rozwiązania w zakresie rur osłonowych z myślą o przyszłych oszczędnościach oraz równocześnie zapewnianie bezpieczniejszych metod ochrony antybakteryjnej jest logicznym wyborem w przypadku producentów działających w przemyśle spożywczym. Teraz jest dostępny system rur osłonowych, który usprawnia bieżące procesy, dzięki skróceniu czasu trwania przestojów i zmniejszeniu ryzyka wystąpienia skażenia. To rozwiązanie (utworzone we współpracy z partnerem technologicznym BioCote) polega na integracji ochrony antybakteryjnej z nową generacją szczelnej rury oslonowej. Zastosowano w niej gładką, przystosowaną do kontaktu z żywnością osłonę termoplastyczną DuPont Hytrel® oraz wiodące w branży szczelne jednoczęściowe elementy instalacji ze stali nierdzewnej. Ten nowy system stanowi opłacalną alternatywę dla innych typów systemów elastycznych rur osłonowych oraz idealnie nadaje się do ochrony sprzętu przetwórczego i otaczającego go obszaru roboczego.

Dodatek antybakteryjny zawiera obojętne srebro jonowe, co oznacza, że nie wchodzi w reakcję z produktem końcowym ani nie zmienia jego właściwości. Ponadto ilość tego dodatku nie zmniejsza się w ekstremalnych temperaturach (np. w kontakcie z parą lub przy zamrażaniu). Kluczowe znaczenie ma fakt, że ochrona antybakteryjna nie może zostać usunięta ani zmyta, ponieważ nie jest ona po prostu powłoką ochronną na powierzchni — podczas wytwarzania produktu staje się jego integralną częścią. Najważniejsze jest to, że bakterie nie mogą przetrwać kontaktu z jonami srebra będącymi częścią ochrony antybakteryjnej, ponieważ jony srebra zmieniają podstawowe cechy bakterii.

F&B fitting 4Aspekty naukowe ochrony antybakteryjnej są fascynujące. Jony srebra znajdujące się na powierzchni materiału, w przypadku którego zastosowano dodatki antybakteryjne, wiążą się z mikrobami, z którymi mają kontakt, oraz nieodwracalnie uszkadzają je, zakłócając normalne funkcjonowanie ich komórek, zapobiegając ich namnażaniu i w efekcie końcowym powodując śmierć komórki.

Testy przeprowadzone przez firmę BioCote wykazały, że liczba bakterii została zredukowana nawet o 80% po pierwszych 15 minutach i aż o 99% już po dwóch godzinach. Wyniki prac i materiały udostępnione firmie ABB przez firmę BioCote oraz nasze wewnętrzne testy udowodniły, że efektywność ochrony antybakteryjnej nie zmniejsza się wraz z upływem czasu, podczas magazynowania ani z powodu regularnego zmywania.

Droga, którą żywność i napoje muszą pokonać, aby trafić na nasze stoły, powinna zajmować jak najmniej czasu. Efektywny system kanałów kablowych zapewnia zwiększoną ochronę dla kabli i elementów instalacji oraz równocześnie spełnia najwyższe standardy higieny we wszystkich obszarach środowiska produkcji artykułów spożywczych.

Rekomendowane produkty

"System rur osłonowych, który usprawnia bieżące procesy, dzięki skróceniu czasu trwania przestojów i zmniejszeniu ryzyka wystąpienia skażenia."

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Select region / language