Global site

Typ KF - Korifit 

Rura osłonowa o standardowej wadze

  • Rura osłonowa w kolorze białym (W) z winiduru
  • Elastyczna o niskiej trwałości zmęczeniowej
  • Zdolność do samogaszenia
  • Duża odporność na promieniowanie UV
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -5ºC do +60ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +60ºC
  • Stopień ochrony IP65 (w zależności od rodzaju złącza)

Typowe zastosowania 

  • Ochrona okablowania w budynkach przemysłowych i handlowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów