Global site

PCW Typ RF

Ciężka rura osłonowa o gładkim przewodzie

  • Rura osłonowa z gładkim otworem
  • Rury spiralne z winiduru z osłoną z plastyfikowanego PCW
  • Zdolność do samogaszenia
  • Duża odporność na promieniowanie UV
  • Umiarkowana giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -20ºC do +60ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +60ºC
  • Stopień ochrony IP65 (w zależności od rodzaju złącza)

Typowe zastosowania 

  • Ochrona okablowania w budynkach przemysłowych i handlowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów