Global site

Kolanko 90° z zatrzaskiem

Kolanko 90° z zatrzaskiem

Dzięki jednoczęściowemu mechanizmowi łączącemu i złączu kątowemu możliwe jest połączenie wielu różnych rozmiarów rur osłonowych. Złącza zaprojektowano tak, aby zatrzasnęły się razem na wszystkich typach rur osłonowych Harnessflex z rozcięciem i bez niego, zachowując jednocześnie maksymalny otwór rury osłonowej. Mogą być używane jako wbudowany reduktor oraz rozszerzacz.

 • Poliamid (nylon) 66
 • Stopień ochrony IP40
 • Zakres temperatur: -40ºC do +120ºC
 • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
 • Samogasnący, z niską toksycznością dymu i pozbawiony fluorowców
 • Zgodne z:
  Oznaczeniem CE odpowiadającym Dyrektywie niskonapięciowej
  Dyrektywą RoHS według 2011/65/UE
  Dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV) EU 200/53/WE
 • Jednoczęściowe wykonanie zewnętrzne nieograniczające otworu i pozwalające na szybki montaż bez narzędzi
 • Duża wytrzymałość na ciągnięcie — pofałdowanie rur osłonowych wchodzi szczelnie w połączenia mechanizmu łączącego
 • Etykiety rozmiaru rury osłonowej — każde połączenie wskazuje znamionowy rozmiar rury osłonowej w celu ułatwienia montażu

Typowe zastosowania

 • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się


Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Harnessflex

Wyszukiwarka produktów i dokumentów