Przesył ropy naftowej i gazu

Przesył ropy naftowej i gazu z głowic odwiertu do rafinerii obejmuje transport, magazynowanie i częściową obróbkę ropy naftowej i gazu. Surowiec wypompowywany z głowicy nie jest surowcem czystym i często stanowi mieszaninę ropy, gazu i wody, a także piasku. Czynniki te muszą zostać oddzielone jeszcze przed transportem statkiem lub rurociągiem do punktu magazynowania.

Proces separacji realizowany jest na wiele sposobów zależnych od rodzaju ropy lub gazu. Może obejmować nawet do 4 różnych procesów mających na celu przygotowanie surowca do transportu rurociągiem lub statkiem. Procesy te wiążą się z dużym zapotrzebowaniem na energię, która często wytwarzana jest z samego surowca przy wykorzystaniu gazu.

Po ukończeniu separacji surowiec można przetransportować do miejsca przechowywania. W przypadku platform wiertniczych proces separacji często przeprowadzany jest na lądzie z dala od platformy. Surowiec jest następnie przepompowywany do punktów magazynowania. W przypadku statków typu FPSO cały proces realizowany jest na pokładzie, a ropę transportuje się do zbiornikowców, które dostarczają ją do punktów magazynowych.

Obecnie dokonuje się tam również wszystkich pomiarów niezbędnych do obliczeń fakturowych i podatkowych. Pomiary dotyczą ilości wydobytej ropy, jej gęstości, lepkości, ciśnienia i temperatury. W przypadku gazu mierzy się również zawartość pary wodnej.

Ropa naftowa często jest przepompowywana bezpośrednio do rafinerii w ramach przesyłu ropy, z tym że proces ten zazwyczaj wymaga przepuszczenia ropy przez szereg pomp zapewniających jej odpowiednie ciśnienie.

Dzięki serii produktów Kopex-Ex firma ABB oferuje asortyment produktów i usług spełniających wymagania rynków związanych z przetwórstwem gazu ziemnego i ropy naftowej. Seria rur osłonowych i łączników Kopex-Ex została wykonana w sposób gwarantujący spełnianie norm ATEX i IECEx. Produkty te zostały zaprojektowane w sposób zapewniający solidność oraz skuteczność
w różnych trudnych warunkach otoczenia, np. na zbiornikowcach lub rafineriach.

Wybór produktu

 • Korozja w wyniku działania słonej wody (zbiornikowce)
 • Skrajne temperatury otoczenia
 • Poziom ochrony
 • Konsekwencje przestoju
 • Produkty zostały dopuszczone do obrotu na odpowiednim poziomie (Ex e, Ex d itd.)
 • Specyfikacje produktów wymagane do dopuszczenia ich do obrotu są zgodne z ATEX, IECEx
 • Miejsce montażu produktu, np. strefa 1 lub 2

Produkty spełniające wymagania wielu norm branżowych, m.in.:

 • Dyrektywy 94/9/WE ATEX
 • IECEx (system międzynarodowy)
 • Strefy 1, 2, 21, 22
 • Stopień ochrony IP66

Najkorzystniejsza oferta

Dławiki kablowe
Select region / language