Niemetalowe rury osłonowe w wykonaniu przeciwwybuchowym


Systemy antystatycznych, niemetalowych rur osłonowych dostosowanych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem ATEX i innych niebezpiecznych miejscach.

Korzyści płynące z możliwości przeciągnięcia wielu kabli i przewodów jedną trasą są oczywiste. Mniejsza liczba złączy i przepustów w obudowach sprawia, że proponowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze i łatwiejsze w montażu.

Systemy niemetalowych rur osłonowych

  • Pofałdowane niemetalowe rury osłonowe zapewniające dużą elastyczność i umiarkowane zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
  • Umożliwiają zabudowę zespołów przewodów w wykonaniu przeciwwybuchowym na bardziej rozbudowanych lub skomplikowanych trasach kablowych
  • Do zastosowań w strefach zagrożonych
  • Aby nie utracić certyfikacji instalacji, rur osłonowych należy używać w połączeniu z odpowiednimi łącznikami
       

Nasza oferta

Dostępne również

Kopex-Ex
Dławiki kablowe w wykonaniu przeciwwybuchowym
Select region / language