Złącza niemetalowe w wykonaniu przeciwwybuchowym

Złącza spełniające wymogi ATEX, dostosowane do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, pasujące do antystatycznych niemetalowych rur osłonowych.

Oferujemy nieograniczone korzyści płynące z możliwości przeciągnięcia wielu kabli/drutów między dwoma punktami przez jeden przepust. Takie rozwiązanie ułatwia montaż, jest tańsze i doskonale sprawdza się w instalacjach znajdujących się w strefach zagrożonych wybuchem.

Systemy niemetalowych rur osłonowych

  • Pofałdowane niemetalowe rury osłonowe zapewniające dużą elastyczność i umiarkowane zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
  • Umożliwiają zabudowę zespołów przewodów w wykonaniu przeciwwybuchowym na bardziej rozbudowanych lub skomplikowanych trasach kablowych
  • Do zastosowań Ex e
  • Aby utrzymać dopuszczenia instalacji łączników, należy używać ich w połączeniu z certyfikowanymi 
    rurami osłonowymi

Nasza oferta

Do użytku z rurami XESX
Do użytku z rurami EXB
Do użytku z rurami EXBB

Wielowarstwowe, antystatyczne rury osłonowe XESX do stosowania w połączeniu z następującymi elementami łączącymi:

Jednowarstwowe, antystatyczne rury osłonowe EXB do stosowania w połączeniu z następującymi elementami łączącymi:

Antystatyczne rury osłonowe ze stali nierdzewnej z oplotem XESX do stosowania w połączeniu z następującymi elementami łączącymi:

Dostępne również

Kopex-Ex
Dławiki kablowe w wykonaniu przeciwwybuchowym
Select region / language