Nowoczesna produkcja

Możesz podejrzeć tę stronę w:

PMA opracowuje i produkuje systemy ochrony kabli, spełniając jednocześnie aktualne i przyszłe potrzeby rynku.
Udaje nam się to poprzez:


Prowadzenie intensywnych działań badawczo-rozwojowych
‒ Korzystanie z najnowocześniejszej technologii produkcji
‒ Przestrzeganie najbardziej rygorystycznych norm jakości
‒ Unikanie wszelkich zakazanych substancji o znaczeniu krytycznym, wymienionych w dyrektywie RoHS i rozporządzeniu REACH.
‒ Realizowanie elastycznych czynności produkcyjnych

Produkujemy zarówno duże, jak i małe partie. Jesteśmy w stanie w każdej chwili i w krótkim terminie wyprodukować produkty specjalne.

Select region / language