Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zalecenia dotyczące przechowywania

Możesz podejrzeć tę stronę w:

W produktach stosowanych w branży elektrycznej i elektronicznej powszechnie i z powodzeniem używa się poliamidu. Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym i fizycznym w szerokim zakresie temperatur użytkowych oraz bardzo wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych poliamid można stosować w produktach do użytku wewnętrznego i zewnętrznego spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania.

Jako materiał higroskopowy poliamid posiada zdolność absorpcji wilgoci w formie cząsteczkowej do matrycy z tworzywa sztucznego. W wyniku wzrostu poziomu zawilgocenia właściwości produktu mogą ulec nieznacznej zmianie. Może on wówczas wykazywać np. większą odporność na obciążenia dynamiczne i mniejszą sztywność.
W poniższej tabeli przedstawiono, w jaki sposób poziom zawilgocenia poliamidów bilansuje się z powietrzem otoczenia w warunkach normalnych (wilgotność względna 50%, temp. 23°C):

Materiał
w powietrzu (23°C / wilg. wzgl. 50%)
 Poliamid 6  2 ... 3% w masie
 Poliamid 12  0.8 ... 1.2% w masieAby uzyskać zbilansowany poziom zawilgocenia, PMA zaleca przechowywać produkty w następujących warunkach:

Temp. składowania Temp. obróbki Wilgotność wzgl. 
 18 °C ... 30 °C  >18 °C  >30%

W niższych temperaturach obróbki, w szczególności w przypadku sztucznego osuszania, rury karbowane charakteryzują się zwiększoną sztywnością zginania.

W suchych miesiącach zimowych bilans wilgoci może nieco spaść, gdyż materiał uwalnia wilgoć do otoczenia (ze względu na niższą wilg. względną).

W przypadku braku nawilżania, w porównaniu do naturalnych warunków zewnętrznych* w temp. ok. 0°C (wilg. wzgl. 40‒80%) wilgotność w ogrzewanych pomieszczeniach może spaść o połowę do poziomu poniżej 20% wilg. wzgl. (Nawet na skrajnie suchych obszarach, takich jak Sahara, rejestrowana średnia wilgotność wynosi od 20% do 60% wilg. wzgl.) * Klimat panujący w Europie Środkowej.

Jeżeli produkty są wnoszone z zewnątrz do ogrzewanego pomieszczenia, w którym dokonuje się obróbki, zmiana klimatu może nagle spowodować tymczasowe odwilgocenie przy krawędziach. Po upływie jednego lub dwóch dni we wspomnianym pomieszczeniu przywrócony zostaje naturalny bilans wilgoci. Do większości produktów PMA wprowadzono zmiany, które uczyniły je niewrażliwymi na tego typu zmiany klimatyczne.

Przestrzeganie zaleceń dotyczących przechowywania zapewnia optymalną zdolność materiału do obróbki i jego optymalne właściwości.