Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Norma dotycząca ochrony przeciwpożarowej: EN45545

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Wraz z wprowadzeniem i ratyfikowaniem normy EN 45545 w Europie następuje ujednolicenie norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej, co ma zapewnić bezpieczeństwo osób i urządzeń wykorzystywanych w kolejnictwie.

Norma EN 45545-1 zawiera podstawowe definicje oraz ogólne reguły klasyfikacji pojazdów szynowych. Na potrzeby przeprowadzania oceny zagrożenia pożarowego zdefiniowano w niej kategorie użytkowania i konstrukcji pociągów. W oparciu o te klasyfikacje i kategorie podano definicje poziomów zagrożenia.

Norma EN 45545-2 opisuje wymagania materiałowe dla poszczególnych poziomów zagrożenia (HL1, HL2 i HL3). W Tabeli R22 podano zapalność, emisje dymu i wymagania dotyczące toksyczności dla zastosowań wewnętrznych. W Tabeli R23 podano te same parametry dla zastosowań zewnętrznych.

Norma EN 45545-3
podaje wymagania dotyczące odporności ogniowej dla barier przeciwpożarowych.
Jeżeli miejsca, w których kable w rurach osłonowych poprowadzono przez bariery przeciwpożarowe, nie zostały zaprojektowane w odpowiedni sposób, mogą one być potencjalnymi „słabymi ogniwami”, przez które może przedostać się ogień, ciepło lub gaz.
W normie EN 45545-3 podano wymagania typu E, I i W dla 10 różnych sytuacji związanych z ochroną przeciwpożarową instalacji zgodnie z kategoriami użytkowymi określonymi w EN 45545-1:

- E (integralność) ze współczynnikiem wydajności E15, E30 (w minutach)
- I (izolacja cieplna)
- W (promieniowanie)

E15 jest wystarczający dla kilku spośród 10 sytuacji i kategorii użytkowych.
E30, wymóg najwyższy, określono dla barier przeciwpożarowych między przedziałami bagażowymi i pasażerskimi lub kabiną maszynisty dla kategorii użytkowania pociągu 3 i 4. W każdej sytuacji pożar trzeba zabezpieczać przed przedostaniem się do innych miejsc przez przynajmniej 30 minut.


Aby uzyskać kopie oficjalnych certyfikatów wydanych przez niezależne instytuty, należy skontaktować się z firmą PMA

 Tabela w EN45545-1 Sekcje ogólne

• Tabela w EN45545-2 Wymagania dotyczące odporności ogniowej materiałów

• Informacje ogólne na temat odnośnych certyfikatów (jpg)