Dokumentacja techniczna

Dokładna analiza problemów technicznych – zbiór dokumentacji technicznej pozwala zbadać rozwiązania niskiego i średniego napięcia odpowiednie dla projektantów, doradców technicznych działu sprzedaży i dużych instalatorów.

Każdy dokument zawiera następujące części:

  • Teoretyczne omówienia problemu technicznego;
  • Rozwiązania uzyskiwane dzięki zastosowaniu produktów ABB;
  • Załącznik poświęcony problemowi technicznemu przedstawionemu w dokumencie;
  • Słownik pojęć.

 

 

 

Select region / language