Symulator układu wyzwalacza

Symulator pozwala na testowanie modułów konfiguracyjnych wyzwalaczy Ekip Series
Używany razem z podręcznika ta symulacja może być użytecznym narzędziem dla projektantów.

Symulator składa się z czterech części:
  • Główny panel: z informacjami na temat różnych części wzywalaczy
  • Ustawienia: z przegłądem głównych ustawień
  • Sygnalizacyjna: Identyfikacja zdarzeń związanych z powiadomieniami  alarmowymi, które pojawiają się w dolnej części wyświetlacza.
  • Symulacja: rekonstrukcja w 4 głównych  sytuacjach użytkowania
Select region / language