Symulator układu wyzwalacza

Niniejszy rozdział dotyczy symulatorów układów wyzwalacza chroniących wyłączniki SACE firmy ABB.Opisano w nim następujące zagadnienia: interfejs, wprowadzanie konfiguracji, wyświetlanie sygnałów i przeprowadzanie symulacji działania. Wymagany układ wyzwalacza ochronnego można wybrać bezpośrednio lub wstępnie, wybierając dany wyłącznik. Można też wydrukować wszystkie maski symulacji.


 


Inne symulatory

Select region / language