Rozbudowa, modernizacja i doposażenie

Perspektywiczne planowanie

Podzespoły nowej generacji zwiększają efektywność działania i przedłużają okres eksploatacji urządzeń. W celu zapewnienia maksymalnego zwrotu z inwestycji ABB oferuje strategie migracyjne o niskim ryzyku dla szerokiego wachlarza produktów.

Wymiana zużytych i przestarzałych komponentów przy zachowaniu oryginalnej konfiguracji urządzenia czy systemu.
Specjalne zestawy ABB do konwersji umożliwiają szybką instalację bez konieczności wprowadzania strukturalnych modyfikacji do oryginalnej obudowy. Dostępne są także kompletne rozwiązania „pod klucz”.

Serwis ABB gwarantuje pełny sukces uaktualnienia, modernizacji lub migracji prowadzonych w ścisłej współpracy z klientem.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Oferta innych usług

Select region / language