Przeglądy

ABB świadczy wsparcie techniczne w całym okresie eksploatacyjnym produktu i pomaga realizować strategię konserwacji: zapobieganie, prognozowanie, monitorowanie oraz diagnostykę i regenerację

Serwis ABB oferuje klientom wszelkie rozwiązania konserwacyjne, aby zmaksymalizować efektywność, bezpieczeństwo, wydajność i czas eksploatacji urządzenia.

Jako projektant i producent produktów niskonapięciowych, ABB wie o nich wszystko. Ta wiedza w połączeniu ze znajomością warunków w zakładzie i krytycznego znaczenia produktów umożliwia nam precyzyjne zaprogramowanie ekonomicznej konserwacji i spełnienie wymagań klienta.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zapobieganie
Prognozowanie
Ocena cyklu życia
Inspekcje i diagnostyka
Regeneracja

Konserwacja zapobiegawcza

Aby zmniejszyć ryzyko awarii i pogorszenia stanu urządzeń, serwis ABB dla produktów niskonapięciowych oferuje program konserwacji zapobiegawczej — PMP — dla wszystkich starych i nowych generacji rodzin wyłączników powietrznych (Emax 2, New Emax, Emax, Megamax i Novomax), styczników i softstartów.

Program konserwacji zapobiegawczej ma następujące główne cele:

 • Sprawdzenie zabezpieczenia i statusu efektywności aparatu
 • Przewidywanie trendu pogorszenia sprawności produktów, sygnalizowanie konieczności wymiany nadmiernie zużytych elementów, jeśli jest to możliwe, lub sugerowanie alternatywnych rozwiązań, aby zapewnić aktualność urządzeń

Konserwacja zapobiegawcza tworzy wartość dodaną w dłuższej perspektywie:

 • Optymalizacja zarządzania kosztami konserwacji, a w szczególności:
  • obniżenie kosztów doraźnych napraw, w tym kosztów związanych z usuwaniem nagłych awarii
  • obniżenie kosztów pośrednich związanych z przestojem w zakładzie i wykorzystanie okazji planowanych przestojów
 • Zapewnienie większej efektywności i niezawodności zakładu
 • Przedłużenie okresu eksploatacji produktów
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa zakładu w dłuższym okresie

Konserwacja prognostyczna

To zadanie wchodzi w skład zaawansowanych usług serwisowych.

Ocena cyklu życia

Usługi ABB dotyczące cyklu życia produktów niskonapięciowych umożliwiają poznanie stanu środków trwałych i pozwalają określić potrzeby konserwacyjne środowiska. Dzięki temu można zaprojektować dla zakładu właściwą strategię konserwacji i wskazać punkty migracji, jeśli jest to konieczne.

Inspekcje i diagnostyka

Za pośrednictwem autorskich narzędzi do analizy ryzyka i oceny majątku trwałego ABB pomaga klientom poznać ich profile ryzyka i zaplanować ukierunkowany, ekonomiczny program konserwacji.

 • W przypadku zastosowania wyłączników New Emax i Emax 2 do oceny stanu urządzenia można zastosować proces LEAP bez przerywania działania urządzenia
 • Proste w obsłudze narzędzie SoftstarterCare pozwala skonfigurować urządzenie, a jednocześnie pomaga w przeprowadzeniu działań związanych z uruchomieniem i ułatwia personelowi serwisu rozwiązywanie problemów. Dzięki temu można uaktualniać oprogramowanie sprzętowe softstartów, dodając nowe funkcje
Testy kontroli i pomiarów mogą być przeprowadzane zarówno na miejscu, jak i w naszych warsztatach i laboratoriach. W razie potrzeby można także przeprowadzić analizy termograficzne.

Usługi regeneracyjne

Kiedy zwykła konserwacja przestaje wystarczać, należy przeprowadzić pełny remont aparatu elektrycznego, aby rozwiązać problemy wynikające ze szczególnie długiej lub intensywnej eksploatacji tych produktów.
W razie potrzeby ABB może wykonać kompletny remont wyłączników lub ich regenerację. Stosowane przez nas specjalistyczne narzędzia i urządzenia gwarantują efektywne i sprawne wykonanie prac.

Nasza globalna sieć centrów serwisowych może zaoferować usługi regeneracji wyłączników na miejscu w zakładzie lub w naszych świetnie wyposażonych lokalnych warsztatach. Wszechstronny program renowacji obejmuje kompletną przebudowę w celu przywrócenia pierwotnych parametrów wyłącznika oraz uaktualnienie produktów do najnowszych wersji.

Wyszukiwarka dokumentów

Wyłączniki
Styczniki
Softstarty
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language