Usługi zaawansowane

Inteligentne usługi pozwalają wykonać właściwe działania we właściwym czasie

Dział serwisowy ABB dostarcza informacje, które pozwolą zoptymalizować niezawodność procesu i okres eksploatacji urządzeń niskonapięciowych. ABB oferuje wiele zaawansowanych usług, a w tym:

  • Sporządzanie kopii zapasowej danych.
  • Dane zapisane w naszych systemach informacyjnych mają krytyczne znaczenie dla codziennej działalności firm ABB. Kluczowe znaczenie ma także zastosowanie spójnego i ekonomicznego podejścia do zarządzania tworzeniem i przechowywaniem kopii zapasowych danych. ABB oferuje przechowywanie ustawień i zaprogramowanych wartości, a także specjalne oprogramowanie używane w czasie pierwszego uruchomienia w odniesieniu do systemów, które mogą być przydatne do uruchamiania po awariach, wyłączeniach lub wymianach.
  • Efektywność energetyczna.
  • Audyt w celu przeanalizowania możliwości klienta w zakresie oszczędzania energii w przypadku zastosowania nowych, efektywnych produktów ABB.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wyłączniki
Softstarty

Konserwacja prognostyczna

Program analizy oczekiwanego czasu eksploatacji (ang. Life Expectancy Analysis Program, LEAP), jest nowym narzędziem do analizowania diagnostyki prognostycznej przeznaczonym do wyłączników New Emax.

Analiza służy do określenia programu konserwacji zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wyłącznika na podstawie faktycznych warunków pracy, w celu maksymalizacji efektywności i bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów zarządzania związanych z cyklem życia produktu.

Wyszukiwarka dokumentów

Narzędzie Service Engineer Tool (SET)

Narzędzie SET to łatwe w obsłudze oprogramowanie komputerowe do użytku wraz z softstartami ABB jako Service Engineer Tool.

Główne cechy:

  • Softstarty są dostępne za pośrednictwem specjalnego przemysłowego kabla USB, który można zamówić w firmie ABB.
  • Można go używać zarówno online, jak i offline.
  • Softstarty PSE są obsługiwane w pierwszej kolejności.
  • Wydano dwie wersje; Basic i Advanced.
Select region / language