Wymiana

Potrzebujemy zaledwie kilku godzin, aby pomóc klientom w wymianie zainstalowanych produktów niskonapięciowych na najnowsze lub podobne modele

Produkty ABB są nieustannie doskonalone. Celem ABB jest ochrona inwestycji klienta w okresie dłuższym niż czas eksploatacji produktów platformy. Dlatego ABB stosuje surową politykę zarządzania cyklem życia produktów.

Zarządzanie cyklem życia produktów (LCM — Life Cycle Management) to termin stosowany do procesu zarządzania całym cyklem istnienia produktu — od opracowania koncepcji przez projektowanie i produkcję aż do serwisu. LCM obejmuje zestaw możliwości, które pozwalają przedsiębiorstwu efektywnie i skutecznie wprowadzać innowacje i zarządzać swoimi produktami i powiązanymi usługami w okresie całego cyklu ich funkcjonowania na rynku.

Polecane

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasze starsze produkty

Zarządzanie cyklem życia urządzeń (Life Cycle Management)

Wyszukiwarka dokumentów

System Arc Guard
Wyłączniki
Styczniki
Softstarty
Rozłączniki
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language