Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Kluczowe części do szybkiego i efektywnego utrzymania ruchu

Dostępność oryginalnych części zamiennych ma zasadnicze znaczenia dla szybkiego i efektywnego przeprowadzania prac konserwacyjnych. Kwestia ta staje się jeszcze bardziej poważna, jeśli wyrób pochodzi sprzed kilku lat i zawiera elementy, które przestały już być produkowane.

Dysponowanie częściami zamiennymi o krytycznym znaczeniu może ogromnie skrócić przestoje związane z konserwacją i usuwaniem awarii. Serwis rozdzielnic niskiego napięcia ABB stosuje oryginalne części zamienne produkowane do dzisiaj do rozdzielnic MNS.

Części zamienne ABB:

  • Stuprocentowa zgodność wszystkich części zamiennych używanych w rozdzielnicach i wyłącznikach to konieczny warunek osiągania optymalnych parametrów pracy. Jest to możliwe, tylko kiedy używa się oryginalnych części zamiennych.
  • Dla zagwarantowania takiej samej jakości wyrobu ABB, jaką ma oryginalny wyrób, konieczne jest prawidłowe użycie części zamiennych.
  • Oryginalne części zamienne są poddawane próbom według norm obowiązujących podczas produkcji pierwotnie użytych części.

Jakość i niezawodność:

  • Oryginalne części zamienne są produkowane przez tych samych wysokiej klasy producentów, od których pochodzą pierwotnie użyte wyroby.
  • ABB w pełni kontroluje proces produkcji oryginalnych części zamiennych.
  • Oryginalne części zamienne są produkowane z uwzględnieniem takich samych wymiarów i tolerancji co pierwotnie zastosowane produkty.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language